Skælskør Bymuseum

Latinskolen

I Gammelgade ved kirken ligger byens latinskole

Latinskolen på hjørnet af kirkegården til Sct. Nicolai Kirke er en gammel, fredet bygning. Det vides ikke, hvornår bygningen er opført og til hvilket formål. Måske har den været brugt som kirkelade, eller måske har den været kirkeskole.

Efter reformationen i 1536 fik bygningen funktion af latinskole. Her lærte byens bogligt dygtige drengebørn latin og andre fag, der kunne forberede dem til videre uddannelse på universitetet i København. 

Latinskolen blev nedlagt i 1739, og herefter blev bygningen solgt til en handelsmand, der indrettede en fribolig for to borgere. Efter 2. verdenskrig blev bygningen brugt som husvildebolig, hvilket udløste stor lokal debat. 

I dag huser bygningen en skoleudstilling. Latinskolen holdes åben af Skælskør Bymuseum. 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk