Slagelse Museum

Købmandsbutikken

Handel har altid været et vigtigt element for Slagelse. Lige siden kong Erik Menved i 1288 gav byen købstadsprivilegier, har Slagelse været en travl handelsby. Beliggenheden ved indfaldsveje fra omkringliggende byer - og midt på kongevejen over Sjælland - har gjort Slagelse til et handelscentrum.

I købmandsbutikken fra 1940-1950’erne bliver den besøgende inviteret med tilbage i tiden før selvbetjening og nutidens uendeligt vareudbud. Dengang var det købmanden, der sprang rundt langs disken og fandt varer, mens kunden stod stille med sin indkøbsseddel: - Hvad skulle det være? På bog eller kontant? 

Den gamle købmandsbutik emmer af stemning og rummer spændende historier om det levede liv. Her kan du også få et kig ind i en tid med vareknaphed, naturalieøkonomi og rationeringsmærker. 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk