2.7.2020  ·  Odsherreds Kunstmuseum

Jesper Christiansen. De fire årstider på Odsherreds Kunstmuseum

2. juli – 27. september: Kunstmaler Jesper Christiansen (f. 1955) bor og arbejder i Odsherred. Til Odsherreds Kunstmuseum har han skabt en serie landskabsmalerier med teamet: De fire årstider.

De fire årstider på Odsherreds Kunstmuseum har fået 5 stjerner og flotte ord med på vejen, af Berlingskes anmelder, Holger Dahl. 

Læs anmeldelsen her.

Det er en kunstner med meget på hjerte og med fuld kontrol over de maleriske virkemidler, der her i sommeren 2020 besøger Kunstmuseet i Asnæs, midt i Odsherred. 

Alle malerierne er skabt særligt til denne udstilling.  

Hver gang Jesper Christiansen (f. 1955) udstiller, er der tale om en slags status over mange menneskelige og kunstneriske erfaringer. De er høstet gennem årtiers seriøst og ihærdigt arbejde med billedkunsten og dets potentiale som medium for erkendelse.

I denne udstilling er det Odsherred, der er på paletten, og som blandes med selvoplevede indtryk, aftryk af tidens tand i litteratur og malerkunst og tilført kunstnerens underfundige og overskudsagtige legen med filosofiske og eksistentielle problemstillinger. Der er mange menneskelige aspekter i Jesper Christiansens malerier, men billederne selv er mennesketomme. Det er os / beskuerne, der undervejs i betragtningen af et maleri skaber det menneskelige indhold.

Jesper Christiansen er uddannet fra Det kongelige Danske Kunstakademi i 1988, og vendte tilbage som professor i årene 2002 – 2008. I modsætning til mange andre kunstnere i sin generation har Jesper Christiansen altid været optaget af maleriets formelle og serielle udtryk. Han udførte mange værker med ord indsat som ligevægtige dele af maleriets elementer, eller han arbejdede med rækkevis af stole, der angav et overraskende perspektiv. Maleriet og dets virkemidler i enkel og koncentreret form.       

I billeder fra de senere år har motiverne åbnet sig op og blevet mere indholdsrige. Ofte er det landskaber med svimlende udsyn og med mange referencer tilbage i kunsthistorien, litteraturen og bevidsthedshistorien, men stadig også med fokus på de formelle elementer. Malerierne har ofte meget store dimensioner, med snesevis af detaljer, der ganske omhyggeligt er ført sammen på de sort grunderede lærreder.

I denne udstillings billeder kommer maleren godt rundt om årets gang – ikke kun i Odsherred, men tidens gang i det hele taget. Den franske 1600-tals maler Poussin og den modernistiske maler Agnes Martin er begge til stede i Jesper Christiansens maleri. Både Dragsholm Slot og Malergården er med, ligesom forfatter Martin A. Hansen og Sigurd Swanes skriftlige udsagn har sat sig spor, helt bogstaveligt i selve maleriet. Og det er netop essensen af Jesper Christiansens kunst – de mange spor i maleriet, ofte fra ganske forskellige sammenhænge. Sporene, arkitektur og landskaber danner ved nærmere eftersyn en overbevisende helhed af sanser og aftryk, der er en mesterdetektiv værdig.

Velkommen ind i Odsherreds og Jesper Christiansens forunderlige verden!

Se optagelsen med Jesper Christiansen, hvor han fortæller om hans udstilling på Odsherreds Kunstmuseum, om at at male Odsherred og relationen til Odsherredsmalerne.

Udstillingen ledsages af et katalog med tekster af kunsthistoriker, Inge Lise Mogensen Bech og en dagbogstekst af Jesper Christiansen.

Udstilling og katalog er generøst støttet af Augustinus Fonden, Poul Johansens Fond af 1992, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Ny Carlsbergfondet, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorck’s Fond, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Beckett-Fonden og Arne V. Schlechs Fond.

Jesper Christiansens atelier, 2019.

Se også indlag fra TV ØST.

Udstillingen kan ses på Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs. Se åbningstiderne her.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk