Slagelse Museum

Industri

Industrialiseringen tog fart i England i begyndelsen af 1800-tallet og kom herefter til Danmark. Den fik stor betydning for Slagelse. Her skabte mange større virksomheder og fabrikker vigtige arbejdspladser, der producerede varer til både nationale og internationale markeder.

Industriudstillingen rummer fortællinger om lokale industrier - eksempelvis Alliance, Langes Tobaksfabrik, Poulsen Kaffe, Slagelse Bryghus, Sølvvarefabrikken, Danica, Malaco. De første industrier producerede maskiner til fremstilling og forædling af landbrugsprodukter, levneds- og nydelsesmidler. Snart kom andre typer til, og alle var med til at sætte deres præg på byen og at sætte Slagelse på landkortet.

Her er også fortællingen om fagforeningernes begyndelse og deres betydning for arbejdslivets organisering.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk