Kalundborg Museum

I Korsets Tegn

Ny fast middelalderudstilling om 200 års danske korstog til både Palæstina, Nordtyskland og Baltikum med fokus på Hvideslægtens og Midt- og Vestsjællands rolle heri.

I 1095 kaldte pave Urban II til korstog mod muslimernes chikane mod de kristne i Jerusalem, de tilstedeværende svarede "Deus  Vult" (Gud vil det) og ½ år efter drog op mod 100.000 kristne krigere mod Jerusalem. Dette blev ikke kun starten på næsten 200 års gentagne korstog mod Jerusalem, men også på kristne korstog i det muslimske Spanien og mod de hedensk vendere og baltiske områder i Østersøen.

Gennem indlån af unikke korstogsrelaterede genstande fra bl.a. Nationalmuseet fortælles Midt- og Vestsjællands korstogshistorie, samt ikke mindst Hvideslægtens afgørende betydning heri.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk