14.9.2019  ·  Odsherreds Kunstmuseum

Heldags kunsttur til Clay Museet på Fyn

Lørdag den 14. september kl. 7.00 tager Odsherreds Kunstmuseum og Malergårdensvenneforening på kunsttur til Clay Museet på Fyn

Venneforeningens bustur 2019 går til Fyn med besøg på keramikmuseet Clay v. Middelfart og Hørvævsmu-seet v. Krengerup gods.

Vi starter fra Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs lørdag d. 14. september kl. 7 og er tilbage ved 18.30-tiden.Clay-museet ligger smukt beliggen-de v. Lillebælt og består dels af den ældre villa Grimmerhus, bygget af Herholdt i 1857, dels en ny afdeling under jorden m. glasfacade mod Lil-lebælt.I ”Skatkammeret” findes den faste samling m. ældre porcelæn og sten-tøj fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, Aluminia og Bing & Grøndahl. Det er udvalgte stykker fra den samling på 55.000, man har modtaget som do-nation fra Royal Scandinavia.I lerets og trådens tegn på Fyn - bustur 14. september 2019Ved vores besøg vil der være en særudstilling ”Ceramic Momentum”, med deltagelse af en række fremtræ-dende, skandinaviske keramikere

.En anden særudstilling handler om Pottemagerforeningens 125års jubi-læum og vil belyse pottemagerfagets udvikling gennem årene.Clay museets spændende skulp-turpark, bl.a. med en 5 m. høj Peter Brandes krukke, har flotte kik mod Lillebælt.I museets café er der mulighed for at købe frokost inden turen går videre.

Turen går nu til Hørvævsmuseet der har til huse i en stor bygning på god-set Krengerup. Her er en omfatten-de udstilling om hørrets dyrkning og anvendelse gennem tiderne samt en udstilling med alle slags væve fra old-tid til nutid. Der er skiftende udstillin-ger af vævekunst, og når vi besøger museet vil der være en udstilling med den kendte, langelandske væver Jet-te Nevers.Vores besøg vil også give mulighed for at besøge den smukke park ved godset, en butik med mange væveri-er og cafeen med kaffe og kager.Turen, der indeholder omvisning på begge museer, gennemføres ved min 25 deltagere til en pris på 600 kr. pr. medlem - prisen for ikke-med-lemmer er 700 kr.

Tilmelding senest d. 1. sep. beløbet overføres til reg. 0537 konto nr. 0000144452 – skriv navn og medlemsnummer ”Bustur til Fyn”.Spørgsmål til turen kontakt bestyrel-sesmedlem Inge Frandsen på telefon 2552 8337

 

 

.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk