Slagelse Museum

Håndværkergaden

Oplev en hyggelig, kroget gade med toppede brosten og tætliggende stråtækte bindingsværkshuse.

Træd ind i Håndværkergaden og gå 200 år tilbage i tiden.Gaden fører frem til byens torv med handlende boder og giver indtryk af købstadslivet i første halvdel af 1800-tallet. I husene kan du se forskellige værksteder, som præsenterer traditionelle håndværk, f.eks. karetmager, bogbinder, maler, hattemager, kobbersmed.

I Håndværkergaden kan du også gå i H.C. Andersens unge fodspor og se en latinskole, som den han gik i, da han boede i Slagelse. Latinskolen og den tilhørende bolig er kulisser, der stammer fra fra DR’s tv-serie ”Unge Andersen” fra 2005.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk