18.12.2020  ·  Pressemeddelelser fra Museum Vestsjælland

Gaveregn over MVE

Året går på hæld og her op til jul har Museum Vestsjælland modtaget flere tidlige julegaver.

I sidste uge kunne vi offentliggøre at det er lykkedes at rejse fondsmidler til at købe fire malerier og ti skitser af Jesper Christiansen. Billedkunstneren stod bag den meget populære udstilling ”De fire årstider på Odsherreds Kunstmuseum” denne sommer, hvor værkerne blev vist. ”Kunstmuseet i Asnæs er museum for Odsherredsmalerne der flyttede til egnen i 1930’erne for at male omgivelserne og vi kan nu føje en serie nye og nytænkende bud på landskabsmaleriet som kunstform, til samlingen”, siger chef for forskning og kunst v. Museum Vestsjælland, Britta Tøndborg. Købet blev til ved hjælp af generøse donationer fra Poul Johansen Fonden, Louis-Hansen Fonden og Ny Carlsberg Fonden.

Det er dog ikke kun Museum Vestsjællands kunstansvarlige afdeling, der har fået en gave. En del af Museum Vestsjællands arbejde består i at gennemgå de omfattende samlinger af genstande fra syv kulturhistoriske museer. Slots- og Kulturstyrelsen har netop meddelt, at de med en donation på 408.000 kr. støtter dette arbejde, med fokus på genstande fra Kalundborg Museum og Sorø Museum. Niels Wickman, Kulturarvschef ved Museum Vestsjælland udtaler: ”Med bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen bliver det nu muligt at få gennemgået de mange genstande og sikret, at de bevaringsværdige bevares som en integreret del af Museum Vestsjællands samling, der omfatter den midt- og vestsjællandske kulturarv.”

På Kunstmuseet stopper de gode nyheder ikke ved købet af de smukke Jesper Christiansen-værker. Poul Johansen Fonden og Augustinus Fonden har i alt givet tilsagn om 200.000 kr. til støtte til den kommende udstilling med kunstneren Maja Lise Engelhardt. Derved sikres det, at Odsherred Kunstmuseum endnu en gang kan glæde de mange gæster med en aktuel og vedkommende udstilling.
Gaveregnen slutter på Museum Vestsjællands afdeling i Slagelse. Med 200.000 kr. har Augustinus Fonden gjort det muligt at lave de indledende manøvrer på introudstillingen ”Slagelse – kort fortalt”. Her præsenteres kort Slagelse og omegns omfattende historie, der går helt tilbage til vikingetiden. Konceptet ”introudstilling” skal med tiden udrulles på alle Museum Vestsjællands afdelinger. Den første kan allerede nu ses på Ringsted Museum.
Eskil Vagn Olsen, direktør ved Museum Vestsjælland, siger.” Vi takker for den velkomne støtte og vi glæder os over, at vi med disse donationer kan arbejde endnu mere målrettet på at skabe gode museumsoplevelser for vores brugere og være med til at sikre kulturarven for de kommende generationer.”
 

Download pressemeddelelsen her

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk