8.5.2019  ·  Kalundborg Museum

Foredrag v/ Peter Moe Astrup. Opslugt af havet – Maglemosefolkets sunkne kystbopladser

Onsdag den 8. maj kl. 19.30 er der foredrag v/ Peter Moe Astrup om Maglemosefolkets sunkne kystbopladser på Kalundborg Museum.

I Sydskandinavien findes på havbunden utallige spor efter et kulturlandskab, der i mange årtusinder var beboet af mennesker. Store dele af dette landskab blev oversvømmet i tidsrummet fra 9.500 til 4.000 f.Kr., og forståelsen af Maglemosekulturen (9.500-6.400 f.Kr.) er derfor næsten udelukkende blevet baseret på datidens indlandsbopladser.

I foredraget præsenterer arkæolog Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum resultaterne af nye arkæologiske undersøgelser af mesolitiske bopladser på bunden af bl.a. Aarhus Bugt.


Arkæologisk udgravning under vand. Foto: Moesgaard Museum.

Foredraget fokuserer på to problemstillinger, som relaterer sig direkte til vores forståelse af menneskene, som levede i de nu oversvømmede områder:

1) Er billedet af udbredelsen af de tidlig mesolitiske bopladser repræsentativt, eller skyldes indlandsbopladsernes overvægt det faktum, at kystbopladserne endnu ikke er identificeret submarint?

2) Hvilke typer konsekvenser havde ændringerne i land- og havfordelingen for menneskene i Sydskandinavien inden for korte og lange tidsrum, og hvordan oplevede menneskene disse i tidsrummet mellem 8.000 og 4.000 f.Kr.?


Flintredskaber hentet op fra havbunden ved Knebel Vig. Foto: Moesgaard Museum.

Sted: Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg

Tid: Kl. 19.30 Porten åbnes kl. 19.00.

Pris: Gratis entré for Museumsforeningens medlemmer – ellers kr. 50.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Kalundborg Museum og Folkeuniversitetet .

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk