3.12.2019  ·  Kalundborg Museum

Foredrag om stendysser og Jættestuer v/ Svend Illum Hansen

Tirsdag den 3. december kl. 19.30 fortæller Svend Illum Hansen om jættestuernes kompliceret konstruktion

Svend Illum Hansen er tidligere konservator og arkæolog ved Nationalmuseet samt Slots-og Kulturstyrelsen. Hans arbejde med restaurering af stendysser og jættestuer begyndte i 1983. 

Svend Illum Hansens arbejde med de store stengrave har givet ham et særligt inblik i disse konstruktioner. Han har restaureret mange stendysser og jættestuer i Vestsjælland.

Stendysserne og jættestuerne er den ældste bevarede monumentale arkitektur fra oldtiden. De var begravelsespladser for stenalder-bønderne og stod markant i landskabet som store arkitektoniske monumenter, der alle udstrålede magt og territorium.

Jættestuernes konstruktion er kompliceret ingeniørværk, hvor formen ikke altid følger arkitekturens lov om, at form følger funktion. Man må lære at arbejde i et andet tidsbegreb, måske med noget, man aldrig bliver færdig med.


Foredraget vil omhandle de håndværksmæssige detaljer i jættestuerne samt årsager til forfald og bevaring. Vi ser på eksempler fra Vestsjælland. Man kan læse mere i hans bog ”Jættestuebyggerne”.

Sted: Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg

Tid: kl. 19.30, men porten åbner kl. 19.00.

Pris: Gratis entré for Museumsforeningens medlemmer – ellers kr. 50.

Foredraget arrangeres af Kalundborg Museumsforening 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk