3.3.2019  ·  Kalundborg Museum

Fastelavn på Kalundborg Museum

Søndag den 3. marts inviterer Vor Frue Kirke, Kalundborg Museum og Kvickly Kalundborg børn i alle aldre til den traditionsrige børnefastelavnsgudstjeneste i kirken og tøndeslagning på Kalundborg Museum

Denne søndag kaldet fastelavns-søndag eller "flæske-søndag", og her gælder det om at have det sjovt og slå sig løs, inden den 40 dage lange faste begynder.
Børnefastelavnsgudstjeneste starter kl. 13.30 i Vor Frue Kirke, og børnene kan efterfølgende slå katten af tønden i museets store gårdsplads fra kl. 14.10.
På museet er der slikposer til alle deltagende børn - store som små - og præmier til de heldige kattekonger og -dronninger samt til dem, der er sjovest klædt ud.
Vor Frue Kirke sørger for varm kaffe og kakao til alle, voksne som børn.
Der er gratis adgang til arrangementet, som Kvickly Kalundborg venligst sponserer.

Fastelavnshistorie
Fastelavn var fra gammel tid en folkefest, der markerede overgangen fra vinter til forår. Efter reformationen blev fastelavnstraditionerne ihærdigt bekæmpet, fordi de blev betragtet som ugudelige og levn fra den katolske og hedenske tid. Men folk festede lystigt videre, og festen kunne vare en hel uge.
Nogle af de mest markante ingredienser i festugen var optog og tøndeslagning. Den sidste tradition lever jo i bedste velgående, den første forsvandt desværre.

Fototekst: Sømandsforeningen Enighedens sidste optog i Kalundborg anno 1899, her opstillet foran Ladegården (nu Kaalund Kloster).

Du kan også læse mere om fastelavnshistorie fra Kalundborg.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk