Ringsted Museum og Arkiv

En tidsrejse i Ringsted kommune

Museets egnshistoriske udstilling "En tidsrejse i Ringsted Kommune" fortæller om byen midt på Sjælland fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet, fra provinsiel enevælde til demokrati, andelstid og sociale spændinger og videre over krise- og krigstid til 1950erne og nyeste tid. En lokal Danmarkshistorie.

Ringsted er en af Danmarks ældste byer med stor national betydning i middelalderen. Her placerede Valdemarerne deres gravkirke, og byen blev hjemsted for Landstinget på Sjælland.

Byens betydning havde også noget at gøre med dens centrale placering midt på den sjællandske højderyg, en placering, der imidlertid skulle gøre det svært for byen at hævde sig handelsmæssigt efter reformationstiden trods det store opland. Igen og igen fortæller de skriftlige kilder om byens manglende havn.

Beliggenheden gjorde også, at byen fik en hård medfart under svenskekrigene i midten af 1600-tallet og under krigen med England i begyndelsen af 1800-tallet. Åbning af jernbanen i 1856 gav gradvis bedre vilkår for udviklingen af handel og industri, og ikke mindst fødevareindustrien fik stor betydning i Ringsted.

I 1970 blev byen centrum i en storkommune med 16 sogne og dermed Sjællands arealmæssigt største kommune. I dag er Ringsted en attraktiv kommune med mange erhvervsmuligheder og et godt kulturliv, og byens karakter af selvstændig provinsby nær hovedstaden tiltrækker stadig flere pendlere. Tidligere tiders mistrøstighed over en placering midt inde i landet er vendt til det bedste: Befolkningstallet er i dag mere end 33.000.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk