30.10.2019  ·  Museum Vestsjælland

Det særligt danske?

Museum Vestsjælland har fået tilsagn om 495.000 kr. fra Folketingets pulje til markering af genforeningen til projektet "Det særligt danske?"

Museum Vestsjælland er projektejer i et samarbejde med Museet på Sønderskov. Udstillingen vil også blive vist på Greve Museum og Midtjyllands Museum i Herning.

I 2020 fejres 100 året for genforeningen med Sønderjylland med kulturelle begivenheder, der stiller skarpt på grænselandets særlige historie i perioden 1864-1920 og på den danske identitet og den særlige danskhed, som den kom til udtryk før og efter genforeningen.

Kultur og identitet i grænselandet
De samarbejdende museer undersøger med udgangspunkt i fire udvalgte temaer: Bedre Byggeskik, kunsthåndværk, folkehøjskoler og fælles sang, hvilke spor og hvilken sammenhæng, der fandtes mellem den sønderjyske historie og kulturkamp og kulturen og identiteten i resten af landet? Hvordan viste den danske identitet sig syd for den grænse, der blev trukket efter 1864? Hvordan kom den særlige danskhed til udtryk som en modstandstagen fra det tyske? Og hvordan kommer det til udtryk i almindelige menneskers liv og virke?

De mange spørgsmål danner grundlaget for en vandreudstilling med tilhørende undervisningsmateriale, foredrag, historiesaloner, fælles sang og sønderjyske kaffeborde.

Billedet viser, hvordan de tyske myndigheder censurerede den blå sangbog. Som modsvar blev kun titlerne trykt, så sangbogens ejer selv kunne skrive teksten ind. 

Museumsdirektør i Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen glæder sig over, at museet med projektet får lejlighed til at bidrage med den Midt- og Vestsjællandske vinkel på denne del af Danmarkshistorien

Og han suppleres af Formidlingschef Ea Stevns Matzon, der er primus motor og projektleder på Det særligt danske?: Når vi valgte at sætte et spørgsmålstegn ved titlen, er det fordi vi trækker begrebet helt op i nutiden, hvor det stadig er aktuelt at tale om danskhed, selvom det sker i en anden kontekst. For, hvordan er det, vi taler om danskhed i dag?

Til ”Det særligt danske?” har museet ansat en projektkonsulent, der får projektkontor i Museum Vestsjælland, hvor også udstillingsdesign og diverse grafiske løsninger koordineres og udarbejdes for hele projektet.

Vandreudstillingen åbner på Sorø Museum den 28. marts 2020 og rykker derefter til Museet på Sønderskov, Greve Museum, Midtjyllands Museum i Herning og et tysk museum.  

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk