Sorø Museum

Bromme en boplads ved Sorø

De første jægere slog sig ned uden for Sorø ved Bromme for 12.000 år siden.

 Vi har modtaget en donation af flint fra Bromme fra amatørarkæolog Alan Tomlinson, Sorø. Den er vi stolt af at vise frem i udstillingen.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk