Sorø Museum

B.S. Ingemann og guldalderen

Uden Bernhard Severin og Lucie Ingemann havde Sorø ikke været den samme i den danske guldalder

B.S. Ingemann blev lektor i dansk ved Sorø Akademi i 1822. Her levede han sammen med hustruen Lucie født Mandrix i et hus sydøst for hovedbygningen indtil sin død i 1862. Det blev i Sorø at Ingemann skrev en række af sine kendte historiske romaner og digte. I ”Valdemar den Store og hans Mænd” ville han påvise, at Danmarks lykke var betinget af, at konge og folk holdt fast i en tro på Gud.

Parret samlede mange kulturpersoner i deres hjem i den periode, vi nu kalder dansk guldalder. Blandt dem, H.C. Andersen, der fandt et fristed i perioden på Slagelse Latinskole med den forhadte rektor Meisling.

En del af parrets ejendele bliver vist på Sorø Museum sammen med en række bøger skrevet af Ingemann.

 

 

 

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk