6.5.2021  ·  Ringsted Museum og Arkiv

AFLYST Foredrag om Mortenstrup

AFLYST Torsdag den 6 maj. kl. 14.00. Kom og hør med når Svend-Aage Petersen fortæller.

Svend-Aage Petersen vil fortælle om en købmandshandel i Mortenstrup i 1870erne. På gamle kort får vi at se, hvor bygningen lå.
Vi får også kort at høre, om skovfogedboligen og dennes skifte med købmandshandlen.
I Mortenstrup lå også 4 husmandslodder, som vi endnu ikke har hørt om. Det skal vi nu samtidig med, at vi får vist, hvordan de gamle vejføringer gik og hvilke aftægtsordninger der blev aftalt.
Atterupgården har haft mange skiftende ejere, som Svend-Aage fortæller om tillige med oplysninger om gårdens udstykninger og en husmandsenke, der skulle have leveret 10.000 tørv årligt.
Vi kommer også til at høre om mageskifte på Avnstrup Overdrev og om gårdenes ret til græsning på overdrevet.

Sluttelig hører vi om en mejeripiges erindringer fra 1880erne og en brand, hvor betjenten anholdt den forkerte.

Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kage

Sted: Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, Ringsted

Tilmelding via BilletExpressen

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk