14.9.2018  ·  Museum Vestsjælland

1500 år gammel guldskat fundet ved Jyderup på Vestsjælland

Detektorfører Jesper Løkke Jørgensen fandt for nyligt fire stykker guld på en mark hos en lokal lodsejer ved Jyderup.

En efterfølgende udgravning på stedet gav tre yderligere stykker guld.

Guldskatten består af fire guldbarrer, to stykker tråd oprullet til ringe og et afhugget stykke af en guldtråd. Den samlede guldmængde er på ca. 120 gram.

Museum Vestsjælland har foretaget en kortvarig udgravning, som ikke gav nogen spor efter bosættelse eller bebyggelse på stedet.

- Der blev fundet spor efter en stor sten, som er trukket op af jorden, sandsynligvis fordi den lå generende i forhold til markarbejdet. Måske har guldet været gravet ned i stenens nærhed for at kunne findes igen, siger museumsinspektør ved Museum Vestsjælland Kirsten Christensen.

De fundne guldstykker er ca. 1500 år gamle og dermed samtidige med de store og legendariske nu ikke længere eksisterende guldhorn fra Sønderjylland.

I den periode, vi kalder germansk jernalder (400-550 e.v.t) var det ikke usædvanligt at deponere endog store mængder guld i jorden.

Formodentlig er deponeringen foretaget af en fra samfundets elite, som en sikring af hans værdier eller for at formilde guderne i en periode med misvækst, så kornet igen kunne gro.

Tirsdag den 16. oktober kl. 13 - 16 kan man se guldskatten på Holbæk Museum Klosterstræde 18. Her er der mulighed for at stille spørgsmål til finderen Jesper Løkke Jørgensen og Museum Vestsjællands museumsinspektør Kirsten Christensen.

Gratis entré til fremvisningen.

Download pressemeddelelsen her

Download billede her

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk