30.9.2020  ·  Sorø Museum

Vognlygter i portrummet på Sorø Museum

Vi går den mørke tid i møde, og derfor er det et ekstra lyspunkt, at der er opsat to store og flotte lygter i portrummet til Sorø Museum.

De to lygter har tidligere hængt på samme pladser, men blev taget ned i forbindelse med en renovering, hvor et højt køretøj skulle igennem porten. Siden lå lygterne på museets loft, og var glemt af de fleste.
Sådan er det ikke længere. Sorø Museumsforeningen har doneret et beløb til afrensning, reparation og lakering af lygterne, som nu hænger og giver masser af lys.

Der er desværre ikke nogen erindring om, hvor lygterne oprindelig stammer fra. De har højst sandsynligt hængt i et portrum med en anseelig højde. Måske et gods. Det vides heller ikke, hvornår de er tilgået museet.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk