17.9.2020  ·  Sorø Museum

Tour de Museum - Postkort fra Sorø Museum

Kom med videre på vores Museumstour og oplev Sorø Museum i den gamle kro

Sorø Museum ligger i byens hovedgade, Storgade. Meget passende i en af byens ældste bygninger, Christian den Fjerdes Kro, der blev opført i 1624-25. En både sjov og begavet detalje ved museet er en frise, tegnet af illustratoren Erik Petri. Frisen er 13,5 meter, snor sig rundt i gange og på trappen – og er udstyret med scener, optrin og vigtige personer i Sorøs historie. Fra oldtid til nutid. Frisens titel er meget passende ’Tidsrejsen’.

Sorøs historie viser sig at være meget mere og meget andet end den fjerde kong Christian, Ludvig Holberg og salmedigteren B.S. Ingemann. Vi nævner i flæng Hvide-slægten (den sjællandske høvding Skjalm Hvide fra omkring år 1000, og Bromme-kulturen. En boplads fra 11500-10500 før vores tidsregning, som i 1944 blev fundet af arkæologen Niels Westerby ved Bromme nordvest for Sorø. På bopladsen fandtes kun flint, men i nærliggende sø-lag desuden måltidsrester, bl.a. elsdyrknogler (!)

Sorø Museum var i mange år traditionelt købstadsmuseum. Men har nu også skiftende udstillinger. Lige nu om Det Særligt Danske.

Godbidder fra Sorø Museum:

TIDSREJSEN. Petris frise er oplysende, men samtidig stærkt underholdende

DANSKHEDEN. En fin lille udstilling, som markerer 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark. 

INGEMANN. B.S. Ingemanns skrivepult – hvor han måske forfattede Lysets Engel Går Med Glans – er på plads i museet. Museet byder på interessante historier om salmedigteren og hans malende kunstnerfrue Lucie, som de måbende soranere i midten af 1800tallet kunne se siddende på et æsel. Trukket af Ingemann igennem Akademihaven. For at skåne Lucies ben, som var skadet efter et fald. Historierne kan høres ved tryk på knapper på små skærme. 

Efter at have lært Hvideslægten lidt at kende på Sorø Museum, er det oplagt at køre en tur til Fjenneslev og se landsbyens smukke dobbelttårnede kirke. Som ifølge sagnet, som Oehlenschlägers digtede videre på i ’De tvende kirketårne’, fik sine to tårne, fordi Asser Rigs fru Inge fødte ham to sønner, mens han var i krig. Og er man i Fjenneslev, ligger Ringsted lige ud af landevejen.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk