Nyhedsarkiv

25.5.2015  ·  Museum Vestsjælland

Kursus for pædagoger

Kreative udtryksformer og æstetiske læreprocesser på Slagelse Museum: 2-dages praksisnært pædagogkursus med inddragelse af institutionens egne børn.

Lær hvordan du kan inddrage de lokale kulturinstitutioner i arbejdet med børns læring med afsæt i de pædagogiske læreplaner.

 

Slagelse Museum – en del af Museum Vestsjælland og Pædagoguddannelsen University College Sjælland inviterer hermed til workshop om, hvordan du som pædagog, kan inddrage de lokale kulturinstitutioner i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

Byerne summer af kulturtilbud, men kun de færreste kender potentialet for arbejdet med børns kulturelle og æstetiske dannelse. Med Slagelse Museum som praksiseksempel, viser undervisere på pædagoguddannelsen samt museumsformidlere, hvordan du som pædagog, kan bruge de lokale kulturtilbud i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer.

 

På kurset sætter vi fokus på viden om og kompetencer indenfor:

 • Arbejdet med æstetiske lærerprocesser med afsæt i børns spor, behov og ressourcer for førskolebørn.

 • Arbejdet med lærerplanstemaet: ”Kulturelle udtryksformer og værdier” på Slagelse Museum under temaet ”Børneliv i gamle dage”.

 • Didaktisk planlægning, gennemførelse og evaluering af kreative aktiviteter med inddragelse af museet.

   

  Kursets tilrettelæggelse:

  1.dag:
  Introduktion til æstetiske læreprocesser i relation til lærerplanstemaerne på Campus Slagelse og dernæst omvisning og oplæg om aktiviteter på Slagelse Museum.
  Præsentation af seneste viden og forskning inden for området med afsæt i ikke-obligatorisk kursusmateriale.

  Forberedelse til dag 2:

  Med afsæt i temaet: ”Børneliv i gamle dage” gennemføres tre selvvalgte aktiviteter i institutionen.  Forløbene beskrives og sendes til underviser: maho@ucsj.dk. Efterfølgende giver med-studerende samt Underviser feedback på opgaven. I forlængelse heraf brainstormes over hvilke andre kreative processer du kan inddrage i arbejdet med børnenes udvikling af kompetencer i institutionen som medbringes på dag 2.

  2.dag:
  Fremmøde på Slagelse Museum med institutionens førskolebørn.

  Hvordan ser du sammenhængen mellem din forberedelse, den feedback du har modtaget og børnenes udbytte af de studerendes aktiviteter med børnene?

  Praktisk

  Tilmelding: sendes til Undervisnings- og Udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland Kathrine Noes Sørensen, kns@vestmuseum.dk 

  Pris: 850 kr. pr. pædagog. Betales via EAN nummer.
  Tilmeldingsfrist: ?

  Kontaktoplysninger
  Museum Vestsjælland: Kathrine Noes Sørensen kns@vestmuseum.dk
  University College Sjælland, Martin Hoffmann maho@ucsj.dk

   

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk