Byvandringer og ture i landskabet

28.9.2019  ·  

Kulturhistorisk vandretur

Lørdag den 28. september kl. 10 – 13. Gå en tur med en arkæolog gennem Kongskilde og Suserup Skov.

Suserup Skov er et af de 15 steder, der er med i Danmarks Naturkanon. Besøg skoven sammen med en arkæolog og få en fortælling med på turen, der går på stier, grusveje, lidt på asfalteret vej og på trampesti, hvor sump, væltede træstammer og rødder skal forceres.

Hør om vandmøller i området ved Kongskilde, om stenalderbopladser fra rensdyrjægernes tid og få et glimt af historiens vingesus ved søbredden i Suserup Skov.

Turen er ca. 5,5 km lang.

”Oplev bl.a. udsigten ved søbredden i Suserup skov og hør om stenalderens mennesker og landskab”. Foto: Hugo Hvid Sørensen.

Turbeskrivelse:

Vi går forbi Kongskilde med det tidligere vandrehjem, under landevejen og forbi Naturstyrelsens udstillingsbygning i den ældre møllebygning, hvor vi også ser på opstillede Ridebanesten til markering af kongelige jagtprivilegier i Antvorskov Rytterdistrikt. Her hører vi om bækkene med god vandføring og stort fald, der kunne bruges til anlæg af vandmøller flere steder i omegnen. 

Vi går ad sti til Tystrup Sø og passerer undervejs en fredet dysse, hvorfra vi også kan se mod placeringen af den tidligere kro ved vejen mod Skælskør. Vi går langs den offentlige strand ved Tystrup sø, hvor vi kan se mod det lokale ”fiskerleje” ved Kellerød og hører lidt om erhvervsfiskeriet i søen.

Senere følger vi en ofte mudret sti langs søen gemme ellekrat og forbi lejrpladsen til kanofolket, hvor vandflasken kan fyldes op. Derfra går turen over en bækkerende ind i den fredede Suserup skov, der nu har ligget uforstyrret af skovdrift i snart 200 år. Her bevæger vi os gennem ”urskoven”, besøger en søbred, der kan minde om det en stenaldermand eller kvinde har mødt. Vi ser ruinerne af Københavns Universitets tidligere forskningsstation og høre lidt om nogle af de undersøgelser der er foretaget i og ved søen for at belyse naturens udvikling fra stenalderen til i dag. Undervejs på den kringlede tur gennem Suserup Skov ser vi mod Susåens udløb og hører om de mange stenalderbopladser dér helt fra rensdyrjægernes tid. 

Fra Suserup skov følger vi asfaltvejen op til parkeringsplads med en spektakulær udsigt over Tystrup sø og det omgivende landskab. Vi krydser landevejen, ser på en mindre fredet gravhøj og går rundt i et bakket landskab med udsigt mod skov og en kunstig bakke til en fin tilgængelig trækning langs bækken tilbage til Kongskilde og parkeringspladsen. 

Undervejs hører vi om bestræbelserne på at skabe bedre forhold for bl.a. klokkefrøerne og friluftslivet på statens arealer. 

Mødested: parkering sydvest for Kongskilde ”Friluftsgård” på grus parkeringen.

Varighed: 10.00 – 13.00

Pris: 50 kr. for voksne, børn u. 15 år gratis.

Praktiske oplysninger: Turen er bakket, kræver solidt fodtøj og er kun egnet for godt gående - absolut ikke for bevægelseshæmmede eller dårligt gående. Børn skal kunne gå selv eller bæres af voksne.

Tilmelding: via billetexpressen eller på telefonnr. 5943 2353

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk