Udstillinger om oldtid og middelalder

Nedenfor kan du se en liste over udstillingerne på Museum Vestsjællands mange besøgssteder, som omhandler oldtid og middelalder.

30.6.2014  ·  Arkæologiske udstillinger i MVE

Kalundborgegnens oldtid: Stenalder, bronzealder og jernalder

Lær om oldtiden i museets oldtidsudstilling, der viser fantastiske genstande fra såvel jæger- og bondestenalderen, pragtgenstande fra bronzealderen samt naturligvis pryd- og hverdagsgenstande fra vikingetidens stormandssæde ved Tissø.


Oldtidsudstillingen i Kalundborg er opbygget med et afsnit for stenalder, et for bronzealder og et for jernalder, dog med forskellig vægtning indenfor oldtidens hovedperioder.
I det første rum møder man således først og fremmest den ældre stenalder, og her naturligvis med vægt på tidens flint og stenredskaber, som af gode grunde er overleveret til vores tid, men tillige med et bredt udsnit af periodens redskaber og brugsgenstande i mere forgængeligt materiale såsom træ, knogler og tak som lejlighedsvis kan være bevaret under gunstige forhold, bl.a. ude i moserne, hvor den nærliggende Åmose i særdeleshed har været leverandør.
En enkelt montre i stenalderudstillingen fokuserer på den yngre stenalder og den meget vigtige og betydningsfulde overgang fra ældre stenalders samler/jæger samfund til den yngre stenalders introduktion af landbrug og husdyravl.
Bronzealderafsnittet viser bl.a. en række af denne periodes redskaber og genstande i bronze, som den danske bronzealder er forbavsende rig på, og hvor Kalundborg egnen såmænd har fået sin ganske gode andel.
Endeligt har museets jernalderafsnit fuldt fokus på den særdeles rige yngre jernalders lokalitet på vestsiden af Tissø, som er blevet undersøgt af Nationalmuseet indenfor de seneste årtier i et samarbejde med museet her. Tissørummet viser dels et udsnit af de flotte smykker og prydgenstande fra denne lokalitet, som er med til at gøre denne plads til noget helt specielt, men tillige genstande af mere hverdagskarakter, som er brugt i dagligdagen på pladsen samt redskaber brugt mere lejlighedsvis når stedet har været benyttet til markedsplads m.m.
Oldtidsudstillingen er fortsat under opbygning.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk