Udstillinger om oldtid og middelalder

Nedenfor kan du se en liste over udstillingerne på Museum Vestsjællands mange besøgssteder, som omhandler oldtid og middelalder.

30.6.2014  ·  Arkæologiske udstillinger i MVE

Kalundborg Havn gennem 1000 år

Udstillingen viser Kalundborg Havns udvikling fra vikingetiden ledingshavn (flådehavn) ved Hærvig til nytidens store industrihavn, - i dag Danmarks 4. største havn.


Udstillingen viser Kalundborg Havns udvikling fra vikingetiden ledingshavn (flådehavn) ved Hærvig til nytidens store industrihavn, - i dag Danmarks 4. største havn. Udstillingen indeholde marinarkæologiske genstande, skibs- og færgemodeller samt fiskerigenstande.
Kalundborg Havn opstod i ly af strandodden Gisseløre og har siden oldtiden været steddet, hvorfra søtransport mellem Sjælland og Jylland var mest sikkert og nemt, - hvis det altså ikke lige var for sørøvere. Dem måtte man nemlig forvente, at møde på vejen, skriver en tysk munk i 1000-tallet. Men allerede før den tid vides havnen at være brugt som ledingshavn, altså krigshavn for landets flåde.

Udstillingen fortæller om transporten over Storebælt gennem 1000 år, fiskeriet i Kalundborg fjord og Storebælt, havnerelaterede industrier på og ved havnen samt viser malerier og fotos fra havnen.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk