Udstillinger om oldtid og middelalder

Nedenfor kan du se en liste over udstillingerne på Museum Vestsjællands mange besøgssteder, som omhandler oldtid og middelalder.


24.6.2014  ·  Arkæologiske udstillinger i MVE

Damerne fra Kærup

I efteråret 2006 fandt arkæologer spor fra en jernalderlandsby og en nærliggende gravplads med 11 jordfæstegrave i Kærupområdet nord for Ringsted. Blandt de 11 begravelser fra Romersk Jernalder, ca. år 250, skilte især én sig ud.

Denne grav indeholdt de velbevarede skeletter fra to voksne kvinder. De var omsorgsfuldt blevet anbragt tæt sammen i en plankekiste og lå omgivet af deres mest personlige ejendele.

Hvem var de?

Formodentlig velhavere, efter udstyret at dømme, og  25 og 35 år gamle.  Den ene kvinde var anbragt på siden, og den anden lagt ved siden af på ryggen i hendes udstrakte arm. De er begravet med smykker og andre personlige ejendele, og de har også fået mad og drikke i skåle med i graven.

Kvindernes højde og det faktum at begge havde sunde, om end lidt slidte, tandsæt hvor ingen tænder mangler, giver et tydeligt indtryk af at disse damer har hørt til i datidens øvre samfundslag. Kun den ældste af kvinderne havde en lille smule slidgigt i lænden, og begge kvinders bækken bærer tegn på at have født børn, men herudover er der ingen synlige tegn på sygdomme eller skavanker på skeletterne.

Vi kan med andre ord ikke få at vide, hvorfor disse to kvinder er døde samtidig, og hvorfor de efterladte har valgt at begrave dem i samme plankekiste, selv om det afveg fra den almindelige tradition. De fysiske ligheder mellem de to kvinder synes ikke at være så store, at de ligefrem kan have været søstre.

Kærupdamerne er udstillet, som de blev fundet med deres gravgaver.

I de øvrige 10 grave fandt arkæologerne bl.a. dragtsmykker, perler af sten, glas og rav, ben kamme og ringe i guld.

Rundt om dobbeltgraven fortælles om Ringsted omkring år 250 og om arkæologernes arbejdsmetoder.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk