Særligt for amatørarkæologer

På Museum Vestsjælland har vi næsten daglig kontakt til amatørarkæologer. De fleste henvender sig, fordi de har fundet genstande, der skal til danefæbehandling, men nogle er også interesseret i at se arkæologerne grave eller måske ligefrem selv at deltage. Er du interesseret så kontakt arkæologerne og hør om dine muligheder.
 

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk