1500 år gammel guldskat fundet

For kort tid siden kom en detektorfører og afleverede 4 stk. guld, som han havde fundet på en mark ved Jyderup. En kortvarig udgravning på findestedet i et samarbejde mellem Museum Vestsjælland, finder og lodsejer, resulterede i endnu 3 guldstykker, så nu er skatten på i alt 7 stykker betalingsguld. Der er 4 guldbarrer, 2 stykker tråd oprullet til ringe og et afhugget stykke af en guldtråd. Den samlede guldmængde er på ca. 120 gr.

Ved udgravningen fandt vi ingen spor efter et langhus eller anden bosættelse på stedet, men udelukkende spor efter en stor sten, som er trukket op af jorden, formodentlig fordi den generede markarbejdet. Vi regner med, at guldet har været lagt ned i nærheden af denne store sten. Formuen blev af en eller anden grund ikke hentet igen.

Guldstykkerne er omkring 1500 år gamle og dermed samtidige med de store guldhorn. I løbet af ældre germansk jernalder (400 – 550 e. Kr. f.) lagde man store mængder guld i jorden, og perioden kaldes blandt arkæologer for Danmarks guldalder. Vi ved ikke, hvorfor de lagde så meget guld ud, men det var formodentlig en deponering af symbolsk karakter foretaget af samfundets elite. Vi ved også, at der i løbet af perioden var misvækst og guldet har måske skulle formilde guderne, så kornet igen kunne gro.

Publiceret 11. september 2018

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk