Nyt fund af næsten 4.000 år gamle bronzeøkser

Tidligere på året kontaktede en detektorfrivillig museet, fordi han havde fundet 3 bronzeøkser. Sammen med en af museets arkæologer gravede han efterfølgende et mindre hul, der hvor han havde fundet økserne.

Disse 3 randlisteøkser er fundet ved Bregninge mellem Kalundborg og Holbæk. De er af samme type, men af forskellig størrelse og vægt. Den mindste er 12 cm lang og vejer 315 gr., mens den største er 16 cm lang og vejer 615 gr. Den mellemste af økserne er dekoreret med fine buer på den en side.

Økserne er fundet med 8 - 12 m´s afstand i en stor lavning midt på marken og de lå mellem 5 og 35 cm under markoverfladen.

De små jordbunker, der er gravet af den glade finder samt en af museets arkæologer, viser de tre øksers findesteder.

Denne øksetype er almindelig i slutningen af bondestenalderen, ca. 1950-1700 f.Kr. Metallet kommer fra Centraleuropa, mens selve støbningen af økserne sandsynligvis er foregået lokalt. Det er typisk at finde denne type økser i fugtige områder, hvor de er lagt ud til de højere magter, måske for at takke for god høst. Det er dog usædvanligt at finde 3 økser med så lille afstand. Vi ved ikke, om økserne er lagt ud på en gang og senere spredt af ploven eller om stenalderbønderne har takket guderne flere gange.

Publiceret 31. august 2017

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk