Helleristningsstenen fra Holbæk Arena

Museum Vestsjællands afdeling i Holbæk havde i begyndelsen af juni besøg af to af de fremmeste helleristningseksperter - Flemming Kaul fra Nationalmuseet og Gerhard Milstreu fra helleristningsmuseet i Tanum i Sverige.  De to eksperter skulle se nærmere på en større sten, der blev fundet i oktober 2013 i forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser forud for etableringen af Holbæk Arena syd for Ladegårdsalleen i Holbæk. På stenen, der er lidt over en halv meter høj og vejer mere end 100 kg, ses en række menneskeskabte fordybninger på for- og bagside.

Efter en nærmere undersøgelse var Kaul og Milstreu enige om at fordybningerne, ud fra deres udformning og overflade, med sikkerhed er såkaldte skåltegn, som er den mest almindelige form for helleristning fra bronzealderen. Dette blev yderligere bekræftet af, at der var indhugget en bro mellem mindst to af skåltegnene, hvilket er ganske typisk på en række skåltegnssten landet over. De to eksperter er dog samtidig enige om, at arenastenen er ganske usædvanlig, da flere af skålgruberne er større og dybere end sædvanlig og samtidig er placeret på både for- og bagside. Det største af skåltegnene er ca. 10 cm i diameter og 2,5 cm dybt. I alt blev der optalt 11 skåltegn på den ene side og 4 på den anden.

Selvom der i Danmark findes en lang række skåltegnssten spredt over det meste af landet, ved vi ikke meget om deres oprindelige formål eller betydning. Gennem tiden er der derfor fremsat utallige teorier, der bl.a. sætter skålgruberne i forbindelse med eks. bronzealderens soldyrkelse, offerhandlinger samt mulige markeringer af gravpladser og dyrkede arealer.

Arenastenens bund er flad, hvilket tyder på, at den må have stået oprejst, så skåltegnene bevidst var synlige på begge sider for de forbipasserende. Særlig i de tidlige morgen- eller sene aftentimer, med den lave sols stråler skråt ind på stenen, må det have været et dramatisk syn i det forhistoriske landskabet. Kaul foreslog derfor, at den muligvis har stået som en form for bautasten, der har markeret overgangen til et særligt, måske helligt, område.

Stenen er udstillet på Holbæk Museum, hvor du kan se den i opgangen til Arkæolab.

 

Vil du læse mere om helleristninger og skålsten findes der rigelig litteratur eks:
Helleristninger i Danmark af P. V. Glob. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Vll. Aarhus. 1969.
Odsherreds Helleristninger af S. Gregersen. Dansk Historisk Håndbogsforlag. Lyngby. 1987.

Publiceret den 19. juni 2014.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk