Metalkar fundet ved arkæologisk udgravning nær Tissø

Museets arkæologer er i samarbejde med Nationalmuseet ved at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse ved Lille Fuglede på en mark, hvor der er fundet mange interessante og spektakulære detektorfund fra yngre jernalder og frem til middelalderen.

Vaskefadet under udgravning af forskningsassistent Josefine Franck Bican, Nationalmuseet og museumsinspektør Trine Borake, Museum Vestsjælland. Foto: Flemming Nielsen.

Fundenes karakter sætter dem formentlig i forbindelse med stormandskomplekset ved Fugledegård og det er den forbindelse, der skal undersøgelse nærmere. Det er endnu uvist om der er tale om begravelser eller et boligkompleks, men noget må der have været på marken, der kan forklare de mange fund.
Museet samarbejder med lokale detektorfolk, men det er småt med detektorfund, antagelig fordi marken er meget intensivt afsøgt allerede. Fredag eftermiddag fandt vi dog et lille vaskefad i en nedgravning ca. 1 meter under overfladen. Det er på nuværende tidspunkt ikke helt muligt at bestemme fadet eller dets fundkontekst, men eksperter på Nationalmuseet mener, at der muligvis kan være tale om en såkaldt molling, der optræder i middelalderlige nedlæggelser fra Skandinavien og ned til Mellemøsten. Vaskefade optræder dog også i vikingetidens begravelser, og nærmere undersøgelser kan forhåbentlig gøre os lidt klogere på, hvad vi har med at gøre.

Fadet inspiceres af forskningsassistent Josefine Franck Bican, Nationalmuseet. Foto: Flemming Nielsen.

Publiceret d. 14. september 2015

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk