Nyheder fra arkæologien

17.7.2020  ·  Arkæologi

Det sidste spadestik

Det sidste spadestik er taget på Museum Vestsjællands del af Baltic Pipe-projektet!

22 km er forundersøgt hvoraf der blev 22 kampagner med i alt ca. 15 hektar undersøgte udgravningsfelter. Feltarbejdet har varet knapt 1 år og budt på al slags vejr, bortset fra snevejr (spøjs vinter). Omkring 10.500 anlægsnumre er målt op og registreret, heriblandt huskonstruktioner, hegnsforløb, jordfæstegrave, gruber, brønde og lavninger/udsmidningslag samt utallige moderne dræn. Vi har gravet os igennem den sene stenalder til den yngre, gennem bronzealderen og ikke mindst den lange jernalder til yngre jernalder/vikingetid med flotte huskonstruktioner tæt på Trelleborg. Vi rundede godt 30 arkæologer under dette feltarbejde og vi takker hver enkelt arkæolog for et hårdt arbejde og en god indsats. Nu venter et stort efterarbejde med soldning af jordprøver, fundvask og genstandsfotografering, samt ikke mindst at komme i gang med at skrive beretningen. Alle vores resultater vil fremgå i beretningen som uploades til den offentlige portal Fund og Fortidsminder. Vi husker selvfølgelig at give en update på denne side, når dette er sket. Følg med her på siden, da der sagtens kan komme gode historier ud af efterbearbejdningen 😊 Rigtig god fredag herfra!

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk