Nyheder fra arkæologien

2.4.2020  ·  Arkæologi

Baltic Pipe: Da landarkæologi næsten blev undervandsarkæologi

Baltic Pipe er et igangværende udgravningsprojekt, som begyndte i august 2019. Udgravninger har kørt hele vinteren, hvor der indtil videre primært er udgravet bebyggelsesspor fra forskellige perioder.

Siden august 2019 har Vestsjælland haft gang i et stort arkæologisk arbejde i forbindelse med anlæggelsen af den store gasledning Baltic Pipeline, som skal løbe tværs henover Danmark. På Sjælland løber dette anlægsarbejde over 22 km af Museum Vestsjællands ansvarsområde.

Det arkæologiske arbejde kom godt fra start i den varme og tørre sensommer. Glæden varede dog ikke længe. Da efteråret indtraf, begyndte regnen. Dette var starten på det vådeste år i Danmarkshistorien og da efteråret blev til vinter, forsatte regnen ufortrødent. Arkæologer er dog ikke sådan lige til at slå ud, så arbejdet fortsatte gennem den våde, seje vinter. Trods vejrets udfordringer forsatte udgravningsarbejdet, som stadig i dag resulterer i udgravningen af spændende pladser indenfor det 22 kilometer lange tracé.  


Foto: Det våde vejr er en prøvelse for både mennesker og maskiner!

Af udvalgte arkæologiske lokaliteter, kan der blandt andet nævnes MVE3520-5 og MVE3520-7. Begge lokaliteter ligger ved Hejninge, ikke langt fra Trelleborg. På det to lokaliteter blev der fundet langhuse med bevarede vægstolper, hvilket ikke er noget man finder hver dag på Sjælland. De fine huse er endnu ikke 14C-dateret, men ud fra konstruktionerne og de tilknyttede fund, placeres de i den sidste halvdel af jernalderen. Vi venter dog spændt på, hvad de naturvidenskabelige dateringer viser.

De foreløbige resultater fra udgravningerne har vist aktivitetsspor en bred vifte af perioder. Der er især tale om bebyggelse fra Jernalderen, i form af huskonstruktioner og gruber, men der er også fundet huskonstruktioner fra Bronzealder og Neolitikum. Nye spændende pladser venter dog forude. Her må der blandt andet fremhæves en gravplads fra Germansk Jernalder og en indlandsboplads fra Mesolitikum, i kanten af et fossilt flodleje. Disse pladser har dog måtte lade vente på sig, da vejret og jorden har været for våd til at det vil være arkæologisk forsvarligt at begynde på dem før.Da vejret endelig begyndte at klare op, kom corona-krisen ind som en glidende tackling bagfra. Her fortsatte og fortsætter arkæologerne dog stadig deres arbejde i felten, dog nu med ekstra skurvogne, håndsprit, forskudte pauser og en masse fortjent solskin. Der er intet der slår feltarkæologer ud- og slet ikke når solen kommer frem.

 

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk