Arkæologi for Bygherrer

Skal du i gang med at bygge nyt, byggemodne, etablere jordvarme eller foretage andre former for anlægsarbejder skal du være opmærksom på, at arkæologiske interesser kan komme i spil.

Hensyn til arkæologiske interesser er reguleret gennem Museumsloven.
På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig afhængig af dit projekt.

For at sikre en så smidig arbejdsgang som muligt for både dig og kulturarven anbefaler vi, at du på et tidligt tidspunkt tager kontakt til museets arkæologer, der vil kunne rådgive dig om dine muligheder.

Kontakt arkæologerne på tlf. 25 52 83 83 eller på e-mail plan@vestmuseum.dk

Museum Vestsjælland har det arkæologiske ansvar i Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Holbæk og Odsherreds Kommuner. Hvis dit anlægsarbejde skal foregå i en anden kommune skal du kontakte det museum, der har ansvaret for den pågældende kommune. Du finder en oversigt her!

Allerede tidligt i planlægningen kan bygherrer, rådgivere og planlæggere i kommuner, Region og Staten bede om en vejledende udtalelse om fortidsminder og arkæologiske interesser. Det sker efter Museumslovens §23.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Er du interesseret i metaldetektorfund, så besøg DIME.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk