Takket være et nederlag under svenskekrigene kan vi præsentere en unik apotekerhave ved Sorø Museum.

Bag museet er indrettet en have, hvis bede indeholder planter fra Bursers herbarium, som alle kan dokumenteres at have været i apotekerhaver i 1600-tallet. Haven er anlagt i renæssancens geometriske former.

Joachim Burser, 1583-1639, var tysk botaniker og læge. Burser var vidtberømt og samarbejdede med Caspar Bauhin, tidens autoritet, da han i 1625 af Christian 4. blev kaldt fra Tyskland til et professorat ved Sorø Akademi. Joachim Burser blev samtidig Sorøs 2. kgl. privilligerede apoteker, og han havde bopæl og apotek i en nu nedreven bygning nord for Klosterporten.

Med sig til Sorø bragte han sit herbarium, 25 store bøger med tørrede planter og noter om deres findesteder, ordnet efter Bauhins system. I Danmark blev et bind med planter fra Sjælland, Fyn og Møn med håndskrevne latinske beskrivelser tilføjet. Herbariet fik stor betydning, da Linné brugte det ved fastsættelsen af de autoriserede internationale plantenavne. Det var blevet bragt til Sverige som krigsbytte i 1660'erne, og det bliver nu opbevaret i Uppsala.

Burser døde i 1639 og ligger begravet på Sorø Kirkegård.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk