Dag

Tidspunkt 20-30 min, hvis ikke andet er angivet

Sted

Hvad

Fredag

16.00

Tingstene

Åbningstaler

Fredag

16.15

Sct. Bendts

Teater med Dei Gratia: Mirakler ved Erik Plovpennings grav

Fredag

16.15

Gøglerscenen

Musik med Virelai

Fredag

16.15

Kampplads

Våbendemonstration med Futurum Prope

Fredag

16.00-18.00

Børneaktivitet

Tinstøbning

Fredag

16.30-17.15

Gøglerscenen

Teater med Ringsted Morskabskloster

Fredag

16.45

Markedspladsen

Dukketeater med Maskelade

Fredag

17.00

Kongelejren

Gøgl med Maximus Heratikus

Fredag

17.30

Kampplads

Våbendemonstration med In Genio et Armis

Fredag

17.30

Markedspladsen

Musik med Moro

Fredag

17.30

Gøglerscenen

Musikfortælling med Instrumentmagerens kone

Fredag

18.00

Gøglerscenen

Gøgl med Maximus Heratikus

Fredag

18.00

Sct. Bendts

Musik med Norna

Fredag

18.30

Markedspladsen

Fortælling med Mikkel Langbue

Fredag

18.30-19.15

Gøglerscenen

Teater med Ringsted Morskabskloster

Fredag

18.45

Kongelejren

Musik og kædedans med Virelai

Fredag

19.00

Markedspladsen

Fortælling: Fra træ til langbue hos Ridder Rune

Fredag

19.30

Turneringspladsen

Ridderturnering med Die Ritter von Terra Historia

Fredag

20.15

Gøglerscenen

Tusmørkefortælling med Mikkel Langbue

Fredag

20.15

Markedspladsen

Musik med Moro

Fredag

20.30

Sct. Bendts

Natkirke og musik med Karina Agerbo

Fredag

21.00

Kongelejren

Teater med Dei Gratia: Mordet på Kongen, Ildshow og musik

Lørdag

10.00

Sct. Bendts

Tidebønnen Tertia med kirkens præster og koret Aventura

Lørdag

10.00-12.00

Børneaktivitet

Tinstøbning

Lørdag

10.15

Markedspladsen

Dukketeater med Maskelade

Lørdag

10.45

Markedspladsen

Fortælling: Fra træ til langbue hos Ridder Rune

Lørdag

10.45

Gøglerscenen

Musik med Skramle & Blæsekonen

Lørdag

11.00

Kongelejren

Gøgl med Maximus Heratikus

Lørdag

11.00

Sct. Bendts

Musik med Ensemble Symphonia

Lørdag

11.15

Gøglerscenen

Teater med Ringsted Morskabskloster

Lørdag

11.30

Sct. Bendts

Andagt- modtagelse af pilgrimme

Lørdag

11.30

Turneringspladsen

Frieser hestekvadrille med Sort Guld

Lørdag

12.00

Sct. Bendts

Teater med Dei Gratia: Rigsretssagen

Lørdag

12.30

Gøglerscenen

Fortælling med Mikkel Langbue

Lørdag

12.45

Markedspladsen

Musikfortælling med Instrumentmagerens kone

Lørdag

13.00

Sct. Bendts

Musik med Ensemble Symphonia og kirkens ungdomskor

Lørdag

13.15

Kongelejren

Musik med Rumelant

Lørdag

13.15

Markedspladsen

Musik med Terra Magica

Lørdag

13.30-14.15

Gøglerscenen

Teater med Ringsted Morskabskloster

Lørdag

13.45-14.15

Kongelejren

Kæmp mod Ridder Smith og Ridder Römer – for børn 5-12 år

Lørdag

14.15

Markedspladsen

Dukketeater med Maskelade

Lørdag

14.30

Sct. Bendts

Musik med Ensemble Symphonia

Lørdag

14.30

Kongelejren

Musik med Moro

Lørdag

15.00

Turneringspladsen

Trickridning og hestekunster med Die Ritter von Terra Historia

Lørdag

15.30

Markedspladsen

Dukketeater med Maskelade

Lørdag

15.45

Gøglerscenen

Gøgl med Maximus Heratikus

Lørdag

16.00

Kongelejren

Våbendemonstration med Futurum Prope

Lørdag

16.00-18.00

Børneaktivitet

Tinstøbning

Lørdag

16.30

Gøglerscenen

Musikfortælling med Instrumentmagerens kone

Lørdag

16.45

Markedspladsen

Musik med Terra Magica

Lørdag

17.00

Sct. Bendts

Teater med Dei Gratia: Indvielse af helgengraven. Musik med Aventura

Lørdag

17.30

Gøglerscenen

Fortælling med Mikkel Langbue

Lørdag

17.45

Kongelejren

Musik med Skramle & Blæsekonen

Lørdag

18.00

Sct. Bendts

Musik med Norna

Lørdag

18.30-19.15

Gøglerscenen

Teater med Ringsted Morskabskloster

Lørdag

19.00

Markedspladsen

Musik med Moro

Lørdag

19.30

Turneringspladsen

Ridderturnering med Die Ritter von Terra Historia

Lørdag

20.15

Kongelejren

Tusmørkefortælling med Mikkel Langbue

Lørdag

20.15

Gøglerscenen

Musik med Moro

Lørdag

20.30

Sct. Bendts

Tidebønnen Completorium med kirkens præster og Aventura

Lørdag

21.00

Gøglerscenen

Musik med Ramashang og Rumelant, ildshow med Maximus Heratikus

Søndag

10.00-11.00

Sct. Bendts

Højmesse med kirkens præster og Aventura

Søndag

10.00-11.30

Børneaktivitet

Tinstøbning

Søndag

10.15

Markedspladsen

Musik med Terra Magica

Søndag

10.30

Gøglerscenen

Gøgl med Maximus Heratikus

Søndag

11.00

Markedspladsen

Fortælling: Fra træ til langbue hos Ridder Rune

Søndag

11.00

Gøglerscenen

Musik med Ramashang

Søndag

11.30

Turneringspladsen

Ridderturnering med Die Ritter von Terra Historia

Søndag

12.15

Gøglerscenen

Musik med Skramle & Blæsekonen

Søndag

12.30

Markedspladsen

Dukketeater med Maskelade

Søndag

13.00

Sct. Bendts

Teater med Dei Gratia: Erik Menved krones. Musik med Aventura

Søndag

13.00-14.00

Børneaktivitet

Tinstøbning

Søndag

13.15

Gøglerscenen

Musikfortælling med Instrumentmagerens kone

Søndag

13.30

Markedspladsen

Musik med Terra Magica

Søndag

13.45

Gøglerscenen

Musik med Ramashang

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk