Enkedronningens tid - baggrundshistorie

Årets festival handler om en helt særlig dronning. 
Agnes fra Brandenburg er kun 16 år gammel, da hun i 1273 bliver gift med kong Erik Klipping.

Den unge brud er en brik i spillet om magten og har ikke selv noget at skulle have sagt. Hun bliver hurtigt gravid og føder i hurtig rækkefølge 7 børn.

Men det er ikke kun ægtesengen, kongen besøger. Hans levevis er så udsvævende, at han bliver omtalt i kilderne som den utugtige konge, der forgriber sig på sine hirdmænds koner.

Marsk Stig, kongens overgeneral klager fx over, at kongen ikke kan holde fingrene fra andre mænds koner. 
Da Erik Klipping bliver myrdet i Finderup Lade i 1286, er det naturligt, at marsk Stig anklages for mordet.

Det mener dronning Agnes i hvert fald. Kort efter mordet på sin ægtefælle, bestiller hun 3 sange hos datidens Michael Jackson, troubadouren Rumelant. Gennem sangene anklager hun marsk Stig og sine andre fjender blandt de danske stormænd for mordet. 
Listen lykkes! 
Hun fastholder tronen til sin søn Erik Menved som den sande regent af Danmark.

Agnes bruger den kulturelle scene som et politisk våben og som propaganda for sine politiske ambitioner. Også kalkmaleriet, som hun lod male i hvælvet i Sct. Bendts Kirkes korsskæring, indeholder et klart politisk budskab om Valdemarslægtens overhøjhed.

Hvis du vil vide mere om historien, har Ringsted Bibliotek lavet en læseliste. Du finder den her. God læselyst.

Nedenfor ses Meister Rumelant - som synger smædeviser om marsk Stig før og under retssagen. Den var vist ikke gået i dag.

Rumelant

Dronning Agnes
Dronning Agnes
Kong Erik Klipping
Kong Erik Klipping
Erik Menved, prins af Danmark
Deres søn, Erik Menved

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk