Kalundborg Arkæologiforening

Kalundborg Arkæologiforening er en integreret del af Kalundborg Museum. Foreningen deltager i arkæologiske undersøgelser ledet af Museum Vestsjælland og Nationalmuseet, hvor medlemmerne bl.a. foretager udgravning, vandsoldning og detektorsøgning. Andre aktiviteter inkluderer rekognoscering på marker og langs kysten, ture til arkæologiske seværdigheder, arrangering af udstillinger, besøg på andre museer, foredrag, osv.

Arkæologiforeningen blev stiftet som udløber af et kursus arrangeret af Kalundborg Museum i maj 1986. Foreningen har omkring 70 medlemmer, både amatør- og fagarkæologer.

Arkæologiforeningens medlemmer skal være medlemmer af Kalundborg Museumsforening, som den er en del af. Arkæologiforeningen besidder den eneste faste plads i Museumsforeningens bestyrelse. Arkæologiforeningen er medlem af Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA), og foreningens nuværende formand er medlem af SDA’s bestyrelse.

Arkæologiforeningen samarbejder med de andre arkæologiforeninger inden for Museum Vestsjællands ansvarsområde – Holbæk Arkæologiklub, Gl. Sorø Amts Arkæologiforening, Slaglosia og Odsherred Museumsforenings arkæologigruppe.

Arkæologiforeningen udgiver et medlemsblad tre gange årligt. Derudover publicerer foreningen orienteringer til medlemmerne (fotoreportager), artikler og rapporter her på hjemmesiden.
 

Kalundborg Arkæologiforenings bestyrelse:

Søren Rasmussen Formand Tlf. 2372 0595 (soeren.tuegaard@gmail.com)
Snorre Poulsen Næstformand Tlf. 2739 0600 (sommer_hus@hotmail.com)
Karen Boysen Sekretær Tlf. 5196 9062 (karen@ellemosegaard.dk)
Karen Vestergaard Kasserer Tlf. 4031 5242 (lindehoj@lund.mail.dk)
Jens Nielsen Bestyrelsesmedlem/redaktion Tlf. 4042 4326 (jen@vestmuseum.dk)

 

Læs også vedtægterne for Kalundborg Arkæologiforening her.


 

Erosion af Sermermiut-bopladsen ved Ilulissat Isfjord

- en ikke-faglig vurdering af David I. Barry, Kalundborg Arkæologiforening, 2014

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk