Ernst Syberg

 


 Ernst Syberg (1906-1981) blev født i Kerteminde som søn af maleren Fritz Syberg.
 Han tog i 1931 juridisk embedseksamen og var som kunstner autodidakt.
 Ernst Syberg debuterede i 1934 og var fra dette år medlem af Corner udstillingen.
 Syberg malede enkle, men meget udtryksfulde billeder af det typisk østdanske landskab med enge,
 åløb og marker under en høj ofte skyfuld himmel.

 

 

Ernst Syberg Åløb, u.å
Ernst Syberg, Kyndeløse, 1976
Ernst Syberg, Passage ved Maria Della Pace, 1973
Ernst Syberg, Landskab, 1970

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk