Publikationer

RINGSTEDbogen

150 kr.
Ringsted Museum og Arkiv er aktivt med i udgivelsen af RINGSTEDbogen, en årbog, der første gang så dagens lys i 2004. RINGSTEDbogen er fyldt med spændende artikler om livet i Ringsted og omegn (det nuværende Ringsted kommune).

Tidsmæssigt koncentrerer redaktionen sig om de sidste ca. 100 år. Der er portrætter af store ringstedere, indgående beskrivelser af foreninger, institutioner og virksomheder samt masser af beretninger om dagliglivet før i tiden. Ofte vælges et eller flere temaer, som årets artikler samles under.

Redaktionsgruppen består af dedikerede ringstedere, der interesserer sig for lokalhistorien samt repræsentanter for Ringsted Museum og Arkiv.

Register sorteret efter titel, Register sorteret efter forfatter

Kronologisk

Ringsted før og nu - i ord og billeder

250 kr.
Jubilæumsbogen dækker Ringsted Kommune efter kommunalreformen i 1970, og er opdelt så man let og overskueligt kan se udviklingen i de gamle sogne fra før kommunalreformen i 1970 samt i Ringsted by. RINGSTED bogens faste forsidefotograf Steen Olsson har taget de mange ”nu” billeder samt stået for layout. Som nævnt en flot og unik bog, der indbyder til at se de mange før og nu billeder, og dermed stille spørgsmålet ”kan du huske…”.

Ringsted Kloster og Skt. Bendts Kirke

150 kr
Af Ane L. Bysted, ph.d. i middelalderhistorie
Udgivet af Historiens Hus, 2010.
For at komme hedenskabet til livs i de dybe midtsjællandske skovområder blev der i 1000-tallet grundlagt et benediktinerkloster i Ringsted. Senere opførte Valdemar den Store til sin fars ære en fornem kirke til klosteret, der voksede ved kongemagtens gunst, og i denne kirke fik kongerne fra Valdemar den Store til Erik Menved deres grav. Klosteret er for længst forsvundet, men Skt. Bendts Kirke står tilbage i Ringsted bymidte som et af de smukkeste monumenter over den danske højmiddelalder – og er en af Nordeuropas ældste store  teglstenskirker. Desuden fungerede Sct. bendts Kirke som kongelig gravkirke i 150 år.

Landbrug og landskaber i Vestsjælland - forandring og tilpasning gennem 250 år          

50 kr.
af Kirsten Henriksen og Lene Hadsbjerg.         
Udgivet af Historiens Hus, 2006.
Anmeldt af museumsinspektør og daglig leder af Den fynske Landsby Anders Myrthue i Journalen sommer 2007. Han skriver: ”En fremragende bog! Vidensmættet, men overblik, ambitiøs, velskrevet, let læst, flot, Intet mindre. Kirsten Bøge Henriksens og Lene Hadsbjergs bog om landbrug og landskaber i Vestsjælland gennem 250 år giver en meget stor historie på et relativt lille sidetal. En historie som er meget større end den titlen rummer. Bogen er nemlig karakteriseret ved at se landbrug og landskaber i et stort perspektiv både tidsmæssigt, geografisk og tematisk”.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk