Hvide Hus

Hvide Hus er en statelig bygning, eller rettere to.
Først for, når man kommer fra parkeringspladsen, den fine villa, opført i 1917 til byens matador, direktøren for Asnæs Maskinfabrik.
 
Så den noget større tilbygning fra 1940: Plejehjemsfløjen, opført af arkitekten Marius Pedersen (1888 – 1965), der var meget aktiv i Bedre Byggeskik bevægelsen.
Han har sat sit kraftige præg på Holbæk, hvor han har stået for en lang række huse og bygninger, ikke mindst de mange enfamilieshuse på Bakkekammen, Danmarks smukkeste villavej.
På Kalundborgvej ligger Isefjordsskolen, opført 1928 som Holbæk Husholdningsskole; en bygning, der på mange måder minder om plejehjemsbygningen i Asnæs.

Odsherreds Kunstmuseum flyttede ind i de øverste etager i Hvide Hus i 1991, mens Odsherreds kommune fortsat benyttede stueetagen. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overtog museet hele bygningskomplekset.
 
 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk