Odsherreds Museum

Slaget på Isefjorden

Udstillingen ”Slaget på Isefjorden” er en lille fortælling om en stor kanon under 2. verdenskrig. Kanonen blev brugt da artilleriskibet Niels Juel svarede igen da tyske bombefly angreb skibet i Isefjorden d. 29. august 1943.

Artilleriskibet Niels Juel, der var flådens største udrustede enhed, havde i sommermånederne 1943 gennemført et øvelsestogt i Isefjorden, og lå i Holbæk Havn, da telegrafisten kl. 04.20 opfangede signalet om at flådens skibe skulle søge svensk område eller sænkes af deres egne besætninger.
Da telegrafisten ombord på Niels Juel opfangede signalet om at søge mod svensk farvand i de tidlige morgentimer d. 29. august 1943, satte Niels Juel kursen mod Hundested, men fra land blev der givet signal om at udsejlingen var mineret. Skibet skulle ankre op og vente på at orlogskaptajn Pontoppidan kom med nye ordrer.
Tyskerne fik imidlertid det indtryk, at skibet var ved at stikke af mod Sverige, og indledte flere flyangreb. Ingen bomber ramte, men beskadigede alligevel skibet kraftigt. En døde af sine kvæstelser, mens yderligere fire besætningsmedlemmer blev såret under de voldsomme tyske bombeangreb.
Anden angrebsbølge besvarede Niels Juel, hvorefter skibet vendte stævnen ind mod fjorden igen. Tyskerne indstillede flyangrebene og Pontoppidan beordrede skibet til at ankre op ved Hundested.
Da Pontoppidan havde forladt skibet igen, besluttede skibschefen, kommandørkaptajn Carl Westermann, at sætte Niels Juel på grund i den vestlige del af Isefjorden.  Det skete kl. 10.48 med ca. 16 knobs fart ud for Annebjerggård Hovedgård, hvor museet i dag har til huse.
Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn låner museet den 15 tons tunge kanon, som er udstillingens centrale genstand. Udstillingen finder du i museumshaven.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk