8.2.2018  ·  Odsherreds Kunstmuseum

Victor Brockdorff. Maleriske fællesskaber

8. februar - 24. marts 2019. Hverdagens stille samvær, arbejdslivets sammenhold og det store folkelige fællesskab. Mennesket i samspil med byen og drømmen om sommerlandet, hvor menneske, landskab og teknik gensidigt supplerer og belyser hinanden. Det er nogle af de aspekter, der gennem et langt malerliv optog billedkunstneren Victor Brockdorff (1911 – 1992).

Brockdorff var en vital del af kunstnergruppen Odsherredsmalerne og boede i Odsherred fra 1934 – 39. Han var desuden i en årrække en aktiv og samlende del af kunstnergruppen CORNER, der blev oprettet i 1932. CORNER var et  samlingspunkt for de kunstnere, der dyrkede den naturalistiske og figurative kunst. For Brockdorff var netop skildringen af mennesket i miljøet og sammen med omgivelserne af afgørende betydning. 

Med fornem støtte fra Ny Carlsbergfondet har Museet kunne erhverve14 malerier, heraf en del meget store lærreder, således, at samlingen nu er ganske repræsentativ for kunstnerens virke. Fra Brockdorffs enke har Museet modtaget en række grafiske blade, der særligt belyser malerens arbejde med motiver fra arbejdspladser.  Museet har nu i alt 40 værker af kunstneren. Det er denne samling, der i foråret 2018 for første gang vises samlet – og suppleres med enkelte markante indlån

Brockdorffs kunstneriske udvikling spænder vidt, og strækker sig også over mere end 50 år. Fra de tidlige landskaber og figurative eksperimenter over billeder præget af den socialistiske realisme til de senere års helt personlige bud på en poetisk realisme, hvor hverdagens situationer bliver skildret med vægt på empati og fællesskab.

Udstillingsåbning torsdag den 8. februar kl.15

 

Victor Brockdorff. Painterly Communities

Throughout his life Victor Brockdorff (1911 –1992) was preoccupied with social relations. He depicted people strolling in cityscapes and interacting in the workplace. He also painted his family, and the carefree rural summer life. The exhibtion opens February 8th, 3PM.


Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk