Tidslommen - for samarbejdspartnere

Tidslommen er en åben digital formidlingsplatform (app) for alle museer, kultur- og naturinstitutioner, natur- og nationalparker med flere. Tidslommen formidler on-location overalt. Tidslommen er tilgængelig på Google Play og Apple App Store. Tidslommen er gratis, reklamefri og egnet for alle.

Tidslommen formidler levende og målrettet ved hjælp af video walks, audio walks, dramatiserede lydfortællinger, film og spil. Tidslommen formidler også med både augmented og virtual reality.

Tidslommen udvikles og administreres af Museum Vestsjælland.

Kontakt

Kontakt os på jaa@vestmuseum.dk eller tlf. 2559 3851 for at drøfte mulighederne i at tilbyde Tidslommen til jeres gæster og brugere. I kan også træffe aftale om demonstration af Tidslommens muligheder i jeres område og besøgssteder.

Tilmeld dig Tidslommens nyhedsbrev for partnere

 

 

 

 

 

Links til Tidslommen

Tidslommen er en app. Du kan linke til vores hovedside om Tidslommen: https://www.vestmuseum.dk/spil

 

Billeder og film til PR og presse

Vigtigt: Billeder, film mm. må kun bruges hvis Museum Vestsjælland og Tidslommen nævnes. Billederne skal altid krediteres "Museum Vestsjælland og Tidslommen").

 

Tryk for fuld opløsning

 

Alle trailere (Tidslommen)

https://vimeo.com/showcase/7301944

 

Fire fede spil (Tidslommen)

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/464896204" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

 

Oplev VR (Tidslommen)

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/449585016" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

 

Tidslommen og Istidsruten (Tidslommen)

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/425051850" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

 

Den hemmelige borg, Erik skal i kloster og griske sørøvere (Tidslommen)

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/426989088" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

 

Borgruiner, ingeniørkunst og skeletter under byen (Tidslommen)

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/426988614" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

 

Badges til links til Google Play og Apple App Store

 

 

Se mere

Film om Tidslommens indhold.

Offentlig website om Tidslommen.

Nuværende partnere i Tidslommen

Museum Vestsjælland
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Nordea-fonden
Friluftsrådet
Istidsruten
Nationalpark Skjoldungernes Land
Sagnlandet Lejre
ROMU
Observatoriet i Brorfelde
Naturpark Åmosen
Skvulp. Holbæk HavneKulturfestival
Træskibssammenslutningen
Geopark Odsherred
Slagelse Kommune
Ringsted Kommune
Kalundborg Kommune
Sorø Kommune
Odsherred Kommune
Holbæk Kommune
Lejre Kommune
 

Steder der aktuelt formidles i Tidslommen

Holbæk by, herunder Ahlgade, Holbæk Kloster, kirketomter
Kalundborg by og Vestborgen, herunder voldgrav, søtårnet, salshuset
Sorø by, herunder Akademigrunden, Sorø Sø, Filosofgangen, Klosterkirken
Holbæk Havn og træskibene
Næsholm Voldsted, herunder vindebro, barfred, kælder og stormandens bolig
Ringsted by, herunder Sankt Bendst Kirke, Sankt Bendts Kloster og RIngsted Museum og Arkiv
Tårnborg, herunder Tårnborg Kirke, borgbanken, handelspladsen og skatindkrævningen
Ringsted Museum, Sankt Bendts med virtual reality
Antvorskov Klosterruin (spillet Kongens Ven)
Korsør Fæstningstårn (spillet Sørøverne Kommer!)
Sagnalndet Lejre, herunder sten, bakker, lergrave, birketræer, mergelgrav og skibssætning
Assentorp, herunder isen, jægerstenalderen og tørvegravning
Audebo Pumpestation, herunder stationen, pynten og slusen
Brorfelde Observatroium, herunder "de sjællandske alper"
Parnas i Sorø
Strids Mølle, herunde rmøllen, vandløbene og godslandskabet
Tempelkrogen, herunder natursyn, smeltevandssletter og vandmøllerne
Tåderup og stjerneudskiftninger
Vesterlyng og heden
Tissø (spillet Ofringen i Tyrs Sø)
Trundholm Mose, Solvognens fundsted (spillet Solens Magt)
Gammel Lejre, herunder kongehallerne, Grydehøj og skibssætninge
Bidstrupskovene (historien om Max og Tundra)
Flere steder på vej!

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk