Lyt til udsendelsen Vestindien 100 år - hvad nu?
 

Orkaner – når kolonialismen sætter spor
Når verden vendes på hovedet med orkaner, ryger mange ting op til overfladen, som den vestindiske kunstner La Vaughn Belle forklarer:

Uheldigvis, når man tænker på 100året og kolonialisme… Det, storme gør, er, at de understreger alle aspekter af det. Hele vores kamp med USA i dag - Den startede med salget af øerne for 100 år siden i 1917.

En fælles historie
Der er mange tråde imellem Vestsjælland og Vestindien. Vestsjællænderne deltog både i koloniseringen, var ejere af plantager – og slaver – og tjente på handel på til og fra øerne. Det har Holbæk Museum, en afdeling af Museum Vestsjælland sat fokus på med udstillingen Vestsjælland/Vestindien samt med et debatarrangement på Borreby Gods.

Det har jo vist sig at der er rigtig mange forbindelser,” forklarer den daglige leder af Holbæk Museum, Karen Munck-Nielsen:

Tit, når man taler om Dansk Vestindien, så taler man om København. Men man glemmer at provinsen også havde forbindelser til Dansk Vestindien. Vi har jo faktisk været til stede lige fra starten.

Fra slaveejere i Vestindien til adelige i Danmark
Borreby Gods og familien Castenschiold stillede rammerne til rådighed for debat om Vestindien d. 16. september. Det er en af de mange familier hvis historie er tæt sammenflettet med den vestindiske historie.

Johan Lorentz Carstens var født på Skt. Thomas i 1705. Han arvede en plantage, købte flere og skabte sig en større formue. Den flyttede han til Danmark med og kom ind i adlen via den,” forklarer Louise Sebro som er forsker på Nationalmuseet.

Når man flytter til Danmark og bliver adlet, så er det også for at undslippe den her vestindiske identitet. Fordi man vil hellere være en dansk adelig, end man vil være en plantageejer. Men samtidig står det på hans gravsten – så det må have fyldt noget.

Se historien i øjnene – og fortsæt debatten
Den vestindiske historie har været gemt af vejen i lang tid. Med det store fokus i løbet at året er en ny bevidsthed og dialog startet. Både i Danmark og Vestindien.

Der er mange håb for fremtiden. Et fælles element er et ønske om at fortsætte dialogen efter 100året er forbi.

Man er nødt til at bygge broer hen over vandet, og efter min mening så er det bedst hvis det arbejde sker i Danmark ved at skabe et kolonimuseum.” siger Georg Tyson som er Folkehistoriker i Vestindien.

Ophav
Udsendelsen er tilrettelagt af historikeren Sarah Sander Laugesen og til dels optaget på Borreby Gods d. 16. september. Taja Danø og Katrine Thorsgaard Pedersen agerede danske stemmer for La Vaghn Belle og Shansi Miller. Brian Kristen fra Holbæk Teater lagde en dansk stemme til George Tyson. 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk