​Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang

Antal: 28

Klassetrin: ​7-9 klassetrin

Fag: ​dansk, historie, samfundsfag

​Varighed: ​1,5 time

Pris: ​525 kr.

Sted: ​Holbæk Museum

Beskrivelse: Undervisningsforløbet tager afsæt i den autentiske arbejderlejlighed, der har tilhørt familien Jacobsen. Forløbets omdrejningspunkt er på arbejderfamiliers levevilkår omkring 2. verdenskrig med særligt vægt på fem af familiens medlemmer. Forløbet giver historiske eksempler på aktivt medborgerskab og sætter fokus på et begreb som engagement med inddragelse af elevernes holdning til deres egen samtid.

​inden eller efter undervisningsforløbet kan klassen besøge Østre Kirkegård i Holbæk. Her kan man finde gravene for to engeleske piloter der under 2.verdenskrig styrtede ned med deres fly uden for Holbæk. De resterende besætningsmedlemmer flygtede fra flyet. På kirkegården findes også gravene for 57 tyske soldater og flygtninge, der kom til Holbæk-egnen efter krigen.

Lærervejledning   Forberedelseshæfte: Et hjem en familie

Kort: Østre Kirkegård

 

 

Kunstnerens univers
 

Antal: 28

Alderstrin: 7-9 klasse

Fag: Dansk, historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)

Varighed:
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg ude i landskabet på et kunsthistorisk site sammen med museumsunderviseren

Pris: 1 t/350 kr., 2 t/700 kr., 3 t/1050 kr.

Sted: Odsherreds Kunstmuseum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året alle hverdage.

Kulturbussen kan tages i brug ud i Odsherreds landskab i forbindelse med museumsbesøget. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.

Beskrivelse:
Kunstnerens univers er et dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog, sansebaserede øvelser og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikler eleverne grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskusnt. Der lægges vægt på Odsherredsmalernes idé om den "Selvforklarende" kunst (En kunst der var let at forstå og tog udgangspunkt i hverdagen) og hvad det kan sige om kunstens rolle og potentiale i samfundet historisk sert og i vore dage. Hermed perspektiverees elevernes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationsmateriale

Fæstningen - på sporet af din kulturarv

Undervisningsforløb til besøg på egen hånd

Antal: 28

Klassetrin: 7-9 klasse

Fag: Historie, dansk, samfundsfag, IT

Varighed: Valgfrit

Pris: Gratis

Sted: Korsør Fæstning

Et besøg kan bestilles hele året, men vi anbefaler forår- og sommermånederne, da besøget foregår udendørs. Du kan bestille Kulturbussen til et besøg på Fæstningen, såfremt det indgår i et tilrettelagt undervisningsforløb med en af museets undervisere.

Beskrivelse:
Undervisningsmaterialet Fæstningen - på sporet af din kulturarv, kan bruges i forbindelse med et besøg på Korsør Fæstning på egen hånd. Materialets omdrejningspunkt er områdets historie frem til i dag og sætter fokus på temaer som lokal kulturarv og -identitet, og hvad der skal forme området i fremtiden.
 

Du kan finde undervisningsmateriale, lærervejledning og lydfiler hér. 

For Slagelse Kommunes arbejde med kulturarven se: http://kulturarv.slagelse.dk/ 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk