Knofedt og maskinkraft - børnearbejde i gamle dage

Antal: 28

Alderstrin: 4-6.kl.

Fag: Historie, dansk

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.

Sted: Ringsted Museum

Forløbet kan booke hele året alle hverdage.

Beskrivelse:
​Knofedt og maskinkraft ​er et dialogbaseret undervisningsforløb, som finder sted på Ringsted Museum og Ringsted Mølle. Forløbet har et komparativt blik på børnearbejderens vilkår på landet og i byen i Danmark i periode 1850 - 1920. Gennem levende fortælling og hands on aktiviteter opfordres eleverne til at reflektere over vilkår for børnearbejdere i gamle dage og perspektivere deres viden i forhold til børnearbejdernes vilkår i andre lande i dag.

Lærervejledning

Kampen om magten

Middelalderen i Vestsjælland

Antal: 28 max. 52 inkl. lærere.

Klassetrin: 4-6 klassetrin

Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab

Varighed: Heldagsforløb. Det eksakte antal timer aftales i dialog med museet, når forløbet bookes.

Pris: Gratis

Sted: Middelaldersites i Kulturlandskabet på Vestsjælland. Der vælges mellem tre ruter i henholdsvis Kalundborg-området Ringsted-området og sorø-området.

Beskrivelse:
Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende undervisningsmaterialer. Forløbenes omdrejningspunkt er Hvideslægten og Valdemarslægten i perioden 1100-1250 med særligt fokus på magtbegrebet i fortid og nutid samt den tidlige statsdannelse i Danmark.
Kulturbussen bestilles til forløbet og kører klassen fra skolen og rundt i landskabet på den valgte rute i sporene på de to slægter.


 Du kan vælge mellem tre ruter:

•I Assers fodspor: Turen foregår i Kalundborg-området. Her besøger klassen steder rundt om Tissø, der har forbindelse med Asser Rig og Esbern Snare, der tilhører Hvideslægten.
•I Sunes fodspor: Turen foregår i Sorø-området. Her besøger klassen steder, der har forbindelse til Sunesen-grenen af Hvideslægten.
•I Valdemars fodspor: Turen foregår på Ringsted-egnen. Her besøger klassen steder, der har forbindelse til Valdemarslægten.

Booking: Du skal booke telefonisk eller via mail til museumsunderviser Kathrine Vestergaard Brandstrup tlf.45 25 52 83 30  eller på skole@vestmuseum.dk Her kan du få vejledning til, hvordan du kan integrere besøget i din undervisning og de enkelte ruter i kulturlandskabet.

Lærervejledning
Læsehæfte: Kampen om magten
Elevhæfte: På jagt efter middelalderen i Vestsjælland
Spilleplade: Aktivitet til efter besøget

 

KUNSTkammerater

Børns møde med kunst og kunstere

Antal: 28

Klassetrin: 4-6. klasse

Fag: Billedkunst, håndværk & design, dansk

Varighed: 2,5 time

Pris: 500 kr.

Sted: Odsherreds Kunstmuseum, Museet for samtidskunst eller Sorø kunstmuseum

Forløbet kan bestilles i efteråret 2017 uge 40-41 (Odsherreds kunstmuseum)

 

Bliv KUNSTkammerat!

Sidste chance er efteråret 2017

I KUNSTkammeraters første to runder af kunstnerworkshops har 1800 elever været på kunstmuseum og prøvet at arbejde tæt sammen med en anerkendt kunstner. Målgruppen er mellemtrinnet og efteråret 2017 er sidste chance for at nå en af de afsluttende workshops i projektet, der er støttet økonomisk fra flere sider.

Denne gang dækker billedkunster og designer, Rune Fjord op til dialog. Bordet bliver samlingspunkt for samtalekunst og borddækning er på plakaten. Vi arbejder med ”samtalestykker”, små kunstneriske genstande, der i 1700-tallet blev brugt for at undgå pinlig tavshed ved bordet.

I workshoppen arbejder eleverne med kunst og borddækning i forskellige materialer, farver, ord og rumlige konstruktioner. Skal der dækkes op til konflikt, glæde eller ballade? Brug forløbet tværfagligt og sæt fokus på kunstneriske processer, materialelære, rumlig forståelse og kommunikation.

Læs mere om undervisningsforløbet og booking i vedhæftede fil:

KUNSTkammerater_Efterår2017.pdf

Forløbets tema efterår 2017: Dæk op til dialog!

Kunsteren efterår 2017: ​Rune Fjord, runefjord.dk

 

 

Renæssancekongens Sorø

Antal: ​28

Klassetrin: ​4-6 kl.

​Fag: ​Dansk, historie, kristendomskundskab

Varighed: ​1,5 time

Pris: 525 kr.

Sted: Sorø Museum

Beskrivelse:
​Gennem fortælling, dialog og øvelser bliver eleverne introduceret til renæssancen i både en national og lokal kontekst. Forløbet foregår ved udvalgte renæssancebygninger i byrummet samt på Sorø Museum.

Lærervejledning

Kunstnerens univers

Antal: 28

Klassetrin: 4-6 klassetrin

Fag: Dansk, historie og billedkunst

Varighed:
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg i landskabet på et kunsthistorisk site med museumsunderviseren.

Pris: 1 t/ 350 kr.,  2 t/ 700 kr., 3 t/ 1050 kr.

Sted: Odsherreds Kunstmuseum
Forløbet kan bestilles hele året alle hverdage.

Kulturbussen kan tages i brug ud i Odsherreds landskab i forbindelse med museumsbesøget. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.

Beskrivelse:
Kunstnerens Univers et et dialogboseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog sansebaserede øvelse og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikles elevernes grundlæggende færdigheder inden for billedanalyse, historisk perspektivering og fortællingskunst. Hermed perspektives elevenes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationsmateriale

Ingefreds kirkefest

Antal: 28

Alderstrin: 4-6.kl.

Fag: Historie, kristendomskundskab, dansk

Varighed: 90 min.

Pris: 525 kr.

Sted: Sct. Bendts Kirke i Ringsted

Forløbet kan booke hele året alle hverdage.

Beskrivelse:
Ingefreds Kirkefest er et dialogbaseret undervisningsforløb i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Eleverne får gennem levende dialog, hands on aktiviteter og selvstændig gruppearbejde kendskab til personer, steder og begivenheder omkring Ringsted i Valdemarstiden.

Lærervejledning

Materiale til forberedelse og efterbearbejdning af besøget:

Læsehæfte: Kampen om magten
Elevhæfte: På jagt efter middeladleren i Vestsjælland
Turbeskrivelse: I Valdemars Fodspor
Spilleplade: Aktivitet til efter besøget

Booking: Du skal booke telefonisk eller via mail til museumsunderviser Kathrine Vestergaard Brandstrup tlf.45 25 52 83 30  eller på skole@vestmuseum.dk Her kan du få vejledning til, hvordan du kan kombinere undervisningsforløbet med en eller to af lokaliteterne beskrevet i På jagt efter middelalderen i Vestsjælland.

Absalons Testamente

Antal: 28

Klassetrin: 4-6 klasse

Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab

Varighed: 90 min.

Pris: 525 kr.

Sted: Sorø Museum

Forløbet kan bestilles hele året alle hverdage

Beskrivelse:
Absalons Testamente er et dialogbaseret undervisningsforløb på Sorø Museum og i Sorø Klosterkirke. Eleverne får gennem levende dialog, hands on aktiviteter og selvstændig gruppearbejde kendskab til personer, steder og begivenheder omkring Hvideslægten og Absalon.

Lærervejledning

Materialer til forberedelse og efterbearbejdning af besøget:

Læsehæfte: Kampen om magten
Elevhæfte: På jagt efter middelalderen i Vestsjælland
Turbeskrivelse: I Sunes fodspor
Spilleplade: Aktivitet til efter besøget

Booking: Du skal booke telefonisk eller via mail til museumsunderviser Kathrine Vestergaard Brandstrup tlf.45 25 52 83 30  eller på skole@vestmuseum.dk Her kan du få vejledning til, hvordan du kan kombinere undervisningsforløbet med en eller to af lokaliteterne beskrevet i På jagt efter middelalderen i Vestsjælland.


 

Ingeborgs Arv

Antal: 28

Klassetrin: 4-6. kl.

Varighed: 90 min.

Fag: Historie, kristendomskundskab, dansk

Pris: 525 kr.

Sted: Kalundborg Museum

Forløbet kan bestilles august –november og april - juni alle hverdage.

Beskrivelse:
Ingeborgs Arv er et dialogbaseret undervisningsforløb, hvo eleverne igennem aktiviteter og selvstændig gruppearbejde får kendskab til til samfundsstrukturen i Valdemarstiden og til personerne i Hvideslægten omkring Esbern Snare, der grundlagde Kalundborg samt hans datter Ingeborg, der arvede byen og borgen efter ham.

Lærervejledning

Materiale til forberedelse og efterbearbejdning af besøget:

Læsehæfte: Kampen om magten
Elevhæfte: På jagt efter middelalderen i Vestsjælland
Turbeskrivelse: I Assers Fodspor
Spilleplade

Booking: Du skal booke telefonisk eller via mail til museumsunderviser Kathrine Vestergaard Brandstrup tlf.45 25 52 83 30  eller på skole@vestmuseum.dk Her kan du få vejledning til, hvordan du kan kombinere undervisningsforløbet med en eller to af lokaliteterne beskrevet i På jagt efter middelalderen i Vestsjælland.

Arkæolog for en dag

Antal: 28

Klassetrin: 4-6.kl.

Fag: Historie, natur/teknik

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.

Sted: Holbæk Museum

Forløbet kan bestilles hele året alle hverdage.

Beskrivelse:
Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande, fysiske aktiviteter, dialog og undersøgelse udvikler deres forståelse af historiebegrebet og deres rolle som historieskabende individer. Eleverne får mulighed for at afprøve arkæologens arbejdsmetoder i ArkæoLAB, Holbæk Museums interaktive arkæologiske udstilling. Forløbet har fokus på arkæologien som en tolkende videnskab.

Benytter I jer af Kulturbussen er der mulighed for at besøge en gravhøj eller andre fortidsminder inden eller efter besøget på museet. Forhør jer om dette, når I booker forløbet.

Lærervejledning

Fæstningen - på sporet af din kulturarv

Undervisningsforløb til besøg på egen hånd

Antal: 28

Klassetrin: 4-6 klasse

Fag: Historie, dansk og IT

Varighed: Valgfrit

Pris: Gratis

Sted: Korsør Fæstning

Et besøg kan bestilles hele året rundt, men vi anbefalder forår- og sommermåneder, da besøget foregår udendørs.
Du kan bestille Kulturbussen til et besøg på Fæstningen, såfremt det indgår i et tilrettelagt undervisningsforløb med en af museets undervisere.

Beskrivelse:
Undervisningsmaterialet Fæstningen - på sporet af din kulturarv, kan bruges i forbindelse med et besøg på Korsør Fæstning på egen hånd. Materialets omdrejningspunkt er områdets historie frem til i dag og sætter fokus på temaer som lokal kulturarv og -identitet, og hvad der skal forme området i fremtiden.

Du kan finde undervisningsmateriale, lærervejledning og lydfiler hér.

For Slagelse Kommunes arbejde med Kulturarven se http://kulturarv.slagelse.dk/ 


 

Solens folk i Solens land – Odsherreds bronzealder

Antal: 28

Klassetrin: 4-6. kl.

Fag: Historie, kristendomskundskab, natur/teknik

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.

Sted: Kalundborg Museum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året tirsdag-torsdag.

Beskrivelse
Eleverne får en grundlæggende introduktion til livet i bronzealderen. Eleverne vil i forløbet arbejde med helleristninger, solvognen og rageknive som historiske kilder og i dialog med underviseren diskutere forskellige fortolkninger af afbildningerne.
Lærervejledning

 

Fra flint til jern

Antal: 28

Klassetrin: mellemtrin 4-6. kl.

Fag: Historie, kristendomskundskab, natur/teknik

Varighed: 120 min.

Pris: 700 kr.

Sted: Odsherreds Museum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året tirsdag-torsdag.

Beskrivelse
Forløbet sætter fokus på de vigtigste punkter i Danmarks Oldtid fra stenalderen til jernalderen/vikingetid. Undervejs vil eleverne blive introduceret til periodens kronologi og de forandringer, som skabte nye epoker.
Lærervejledning

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk