Formidling i landskabet

Museum Vestsjællands nye spil om middelalderen er en del af vores satsning i at formidle historie og kulturarv i landskabet. Vi ønsker at bringe fortællinger og oplevelser ud i landskabet - der hvor historien rent faktisk udspillede sig.

Helt fra starten i udviklingsfasen har museet involveret elever fra 6.d. på Antvorskov Skole i Slagelse til at komme med ideer og forslag.

Vi er rigtig glade for, at eleverne har været med til at skabe spillet sammen med os.

Det betyder blandt andet, at eleverne kan se deres egne ideer udviklet og lavet til et spil, som de selv, deres venner og familie kan prøve på deres egne smartphones.

Samarbejdet med Antvorskov Skole har betydet, at eleverne er kommet med forslag til spilindhold. Eleverne havde rigtig mange ideer, og alle kan naturligvis ikke indbygges, men vi har taget de ideer, som bedst lod sig indbygge i spillet, og arbejdet videre på dem. Resultatet er blevet et spil hvor man skal bevæge sig omkring i landskabet for at løse opgaver og opdage nyt indhold.

Blandt andet har klassen udviklet grundarbejdet for det dilemmaspil om middelalderens korstoge, som er en del af den samlede spiloplevelse.

Her stilles spilleren overfor en række tankevækkende dilemmaer om liv og død. Dette er en formidlingsform vi ved, giver rum til refleksion og indsigt i andre tiders måder at tænke på.

Klassen fik derfor også, som de første, lov til at prøve beta-udgaven af spillet ved Antvorskov Klosterruin, da denne var klar i juni 2018. (En beta-udgave er en tidlig prøveversion, inden spillet er fuldt færdigudviklet).

Sammenlagt afprøvede 27 elever over to dage spillet ved Antvorskov og så, hvordan fortiden kan vækkes til live på deres egne smartphones.

Eleverne oplevede hvordan Antvorskov Kloster kan have set ud i middelalderen og løste livsvigtige opgaver for munkene. Blandt andet helbredte de den dødeligt sårede Albert, for til sidst at tage stilling til, om de ville støtte et korstog eller ej.

I spillet ser man hvordan klostret har set ud fra den tidlige begyndelse i slutningen af 1100-tallet og man får et indblik i både munkenes liv og betydningen af klostret i middelalderen.

Antvorskov Kloster var i middelalderen centrum for johanitter-munkeordenen, der var en kriger- og hospitalsorden. Samtidigt var Antvorskov et yderst betydningsfuldt kloster. Dette bekræftes blandt andet af, at klostrets prior sad med i kongens regering.

I dag står kun ruinen tilbage - men med vores nye spil, er det muligt at se fortiden vækket til live og indgå aktivt i munke og soldaters liv.

Udover Antvorskov Kloster formidler vi også Fæstningstårnet i Korsør. Her kan spilleren se et bud på, hvordan Korsør så ud, inden der var en by og inden der var ordentlige forsvarsværker.

I spillet er Korsør under angreb fra sørøvere og brugeren skal hjælpe Albert (ham der lå syg ved Antvorskov tidligere) med at udruste en forsvarshær og bygge Fæstningstårnet.

For begge steder gælder det, at spillet skal spilles på stedet. Det vil sige ved Antvorskov Klosterruin i Slagelse og Fæstningstårnet i Korsør

I spillet gør vi brug af augmented og virtual reality sammen med animation til at vække fortiden til live.

Spil-elementerne gør, at brugerne interagerer med det indhold vi som museum skaber. Vi viser ikke blot hvordan fortiden kan have set ud, men lader brugeren forholde sig aktivt til historien, kulturarven og det landskabet, de befinder sig i.

Det gør blandt andet, at brugerne er mere sammen om oplevelsen på smartphonen.

Dette viste sig også i betatesten med eleverne fra Antvorskov Skole, hvor eleverne indbyrdes diskuterede konsekvenser af deres egne handlinger i spillet.

Spillet er blevet til i et samarbejde mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune.

Spillet udkommer i App Store og på Google Play sommeren 2018 og er gratis.

 

 

Et samarbejde mellem
Museum Vestsjælland
og Slagelse Kommune

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk