15.9.2016  ·  Vestmuseum

Sigurd Swane – maleri

15. september - 26. februar 2017 Maleren Sigurd Swane (1879-1973) hører til blandt de stærkeste kolorister i dansk kunsthistorie. Han deltog aktivt i det københavnske avantgardemiljø i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor han bl.a. var inspireret af Henri Matisse og satte et fransk-inspireret maleri på dagsordenen i dansk kunst.

Midt i 1930’erne trak han sig imidlertid lidt tilbage og blev optaget af at finde sammenhænge mellem dét at arbejde og dét at leve et givent sted, nærmere bestemt i de naturskønne omgivelser i Nordvestsjælland. Swanes værk ser dermed ud til at placere sig både i centrum og i periferien af de store fortællinger om det danske maleris udvikling i det 20. århundrede.Udstillingen vil vise spændvidden i Swanes arbejde – fra portrætter og landskaber til opstillinger og religiøse motiver – med vægt på de søgende og afprøvende aspekter ved hans værk. Det gælder dels hans mesterlige farvebrug og måde at føre penslen og dels hans ønske om at skabe sammenhæng mellem det kunstneriske arbejde og tilværelsens andre aspekter. Udstillingen bliver ledsaget af en rigt illustreret katalogbog.

Fernisering 15. september kl. 15.00

Se en film om Sigurd Swane.

 

 


 

 


Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk