29.5.2018  ·  Museum Vestsjælland

Vi kasserer med omtanke på Museum Vestsjælland

I dagens udgave af Politiken er kassation af museumsgenstande et hovedtema, herunder om der kasseres for meget eller for lidt på de danske museer.

Eskil Vagn Olsen, Museumsdirektør i Museum Vestsjælland er ikke bekymret for, at der bliver udskilt genstande, der burde bevares, for museerne har en forpligtelse til at tage kulturhistoriske værdier og kriterier med ind i overvejelser om udskillelse.

Museum Vestsjælland har været i gang med processen i adskillige år. Især forud for flytningerne fra de lokale magasiner i Vestsjælland til det moderne klimastyrede fællesmagasin, er hver genstand blevet bedømt fagligt til enten udstilling, magasinering eller udskillelse.

Med Museum Vestsjællands fusion i 2013 er samlingerne yderligere blevet trimmet i et større projekt Fra samlinger til samling, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. I den proces har Museum Vestsjælland udskilt ca. 15.000 genstande, mens der er langt over 200.000 genstande bevaret. Alle udskillelser er naturligvis sket efter Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger for kassation.

Blandt de 15.000 udskilte genstande befinder sig en del ”skrammel” i dårlig stand. Størstedelen består dog af genstande, hvortil vi ikke har nogen oplysninger om ejer eller bruger, og derfor heller ikke har en historie at knytte til genstanden. Tidligere var det en lokal skik mange steder, at borgere skænkede museerne de genstande, som de enten ikke kunne få afsat til arvinger eller få solgt. Museet får også i dag tilbudt genstande, og der kan være gode ting imellem, men vi modtager kun genstande, som vi fagligt vurderer, har relevans for museets forskning og formidling.

Endnu har Museum Vestsjælland kun udskilt fra nyere tids kulturhistoriske samling. Arkæologiske fund tilgås helt anderledes.
 

For yderligere information kontakt Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen
evo@vestmuseum.dk tlf. 41379256

Bonus info:
Procedure ved kassation
1) Museet foretager en faglig vurdering af genstandens relevans. Herunder om der er dubletter og om genstanden har formidlings og/eller forskningsrelevans. Dertil kommer en vurdering af genstandens bevaringstilstand.
2) Museet tilbyder genstanden til andre museer for at høre om de ønsker at modtage den.
3) Museet retter henvendelse til de oprindelige ejere for at høre, om de ønsker genstanden retur
4) Museet ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til kassation

 


Fototekst: Slibesten - Indkommet til Høve Museum før 1976

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk