3.4.2017  ·  Odsherred Kulturhistoriske Museum

Guldspiraler og Østersøkar tilføjet udstillingen Solens Land

Et såkaldt Østersøkar fra Odsherred og guldspiralerne, som blev fundet ved Boeslunde sidste år, kan nu ses i udstillingen Solens Land på Odsherred Museum.

Guldspiralerne

I 2015 dukkede et mærkværdigt fund op ved en undersøgelse på en mark i Boeslunde. Indenfor et område på 2 x 3 meter, fandtes omkring 2100 små guldspiraler med en vægt på ca. 640 gram. Sammen med spiralerne er fundet to guldbelagte dobbeltknapper. Dobbeltknapperne gør at vi kan datere guldspiralerne til midten af yngre bronzealder, ca. 900 – 700 f.Kr

Guldspiralerne er et af de mest spektakulære fund i Vestsjælland i nyere tid. Både pga. mængden af guld og at det fundet samlet, men især fordi arkæologerne stadig er ved at finde ud af hvad spiralerne blev brugt til. Det mest sandsynlige er at det ikke har haft et brugsformål eller pynteformål alene, men at de har haft en særlig ceremoniel betydning. Præcis hvordan de har været placeret sammen og hvilket mønster de har dannet ved vi ikke og vi ved heller ikke om de har siddet på en hat eller en anden beklædningsdel. Dog tyder det på at den pelsforede og æske lignende struktur de blev fundet i, at de godt kunne have været påsyet en art ceremoniel hovedbeklædning.

Østersøkaret

Karet blev fundet ved Kongsøre, dvs. ikke langt fra Annebjerggård hvor Odsherred Museum ligger. Det er sjældent museet får indleveret keramik fra privatpersoner, da det ofte er detektorfund og dermed metaller vi modtager fra private arkæologi interesserede. Karet er særlig fint fordi det er sjældent vi kan vise keramik fra vikingetiden der ikke for længst er blevet til skår. Et smukt lille kar, mistet i en fjern fortid og samlet op af en fisker fra fjordens bund – det ser ud som var det tabe i går. Karret kan dateres til vikingetiden / ældre middelalder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk