Sorø Museum
 

Piger og andre folk ingen adgang!

Sorø Museum har til huse i en af byens ældste bygninger. Christian IV's kro fra 1624-25.

Den 13. januar 1624 gav kong Christian IV ordre til, at der med det allerførste skulle opsættes en kro med tilliggende slagteri ved Sorø Kloster.

Kongen ønskede ikke at fremmede gæster skulle komme ind på akademiet. Mestrene havde tilladelse til at komme på skolen for at udføre deres hverv, men piger og andre folk skulle blive udenfor, for at ungdommen ikke i fremtiden skulle blive forført.

Den første kromand måtte rejse sin vej på grund af gæld og vidtløftighed. Akademiets Hofmester, Just Høeg ansatte herefter en dygtig og skikkelig mand, som med i ansættelsen fik en mulighed for uden afgifter at købe franskvin og brændevin til stedet.

Museets gård er i sig selv et enestående kulturmiljø. Bygninger fra fire forskellige århundreder danner en firkant, der giver et gårdrum, hvor du kan se bagsiden af Christian IV's kro fra 1600 tallet, baghuset fra 1700 tallet, et sidehus fra 1800 tallet og endelig en mellembygning fra 1976.

Bag museet ligger Joachim Bursers Apotekerhave, der bliver passet af lokale frivillige fra Havehistorisk forening i Sorø.

Museum Vestsjælland, Klosterstræde 18, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk